Vesilain mukaiset luvat

Voimalaitoksen vesistörakentamiseen tarvitaan vesilain mukaiset luvat.

Fennovoima haki kolmea vesilupaa helmikuussa 2013. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fennovoimalle luvat sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentamista sekä meriväylän ruoppaamista ja ruoppausmassojen meriläjitystä varten heinäkuussa 2015.

Lupapäätökset sisältävät määräyksiä muun muassa vesirakentamistöiden suorittamisesta, vedenlaadun ja melun seurantamittauksista sekä kalastajille maksettavista korvauksista.

Kolmas, jäähdytysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentamista koskeva hakemus siirrettiin osaksi aluehallintovirastossa vireillä ollutta ydinvoimalaitoksen ja sen varaenergiatuotannon ympäristölupahakemusta. Vesilain mukaista lupaa meriveden käytölle voimalaitoksen jäähdytysvetenä haettiin myös ydinvoimalaitoksen ympäristöluvan yhteydessä. Fennovoima sai ympäristö- ja vesitalousluvan kesäkuussa 2016.

Vesialueen ruoppaustyöt kilpailuttaa laitostoimittaja RAOS Project Oy:n pääurakoitsija Titan-2. Työt aloitettiin vuonna 2015 ja vuonna 2016 töiden jatkajaksi valittiin Terramare. Vesirakennus- ja ruoppausurakan lopullinen luovutus tapahtuu vuonna 2018.

Hyödyllisiä linkkejä

Fennovoiman tiedote ympäristö- ja vesitalousluvasta (15.6.2016)

Fennovoiman tiedote vesiluvista (10.7.2015)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedote vesiluvista (10.7.2015)