Ympäristönsuojelulain mukaiset luvat

Ympäristölupaa tarvitaan toiminnalle, jolla on vaikutusta maaperän, ilman tai veden pilaantumiseen. Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi teollisuuslaitokset, kaatopaikat ja suurehkot karjasuojat. Hanhikivi 1 -laitokselle myönnettiin ympäristölupa vuonna 2016. 

Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristölupaviranomaisena toimii joko Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tai Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lupahakemuksen kohteena olevasta toiminnasta riippuen.

Voimalaitoksen rakentamisen aikana ympäristölupaa edellyttäviä toimintoja ovat muun muassa kivenmurskaamo ja betoniasema. Nämä lupahakemukset käsittelee Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Käytön aikaiset ympäristöluvat

Ydinvoimalaitoksen käytönaikaisia toimintoja ja päästöjä varten haettiin ympäristölupaa ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyvälle varaenergiantuotannolle. Varaenergiatuotannolla tarkoitetaan dieselgeneraattoreita ja apuhöyrykattiloita, joilla tuotetaan sähköä ja lämpöä ydinvoimalaitoksen häiriötilanteissa ja laitoksen seisokki- ja käyntiinajotilanteissa. Samalla haettiin vesilain mukaista lupaa meriveden käytölle voimalaitoksen jäähdytysvetenä.

Ympäristölupahakemus jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle joulukuussa 2014. Hakemusta täydennettiin jäähdytysveden purkurakenteita koskevin osin syyskuussa 2015.

Fennovoima sai hakemansa ympäristö- ja vesitalousluvan kesäkuussa 2016. Linkki ympäristö- ja vesitalousluvasta kertovaan Fennovoiman tiedotteeseen löytyy alta.