FinNuclear ry

FinNuclear ry edistää Suomessa ydinenergia-alalla toimivien organisaatioiden yleisiä toimintaedellytyksiä, yhteistoimintaa, kansainvälistä osaamista sekä tunnettuvuutta toimialaan kytkeytyvissä valmistus-, rakentamis- ja palvelutehtävissä.

FinNuclear toteutti yhteistyössä Fennovoiman ja BusinessOulun kanssa vuosina 2015-2016 Teollisuuden ydinvoimaklusterin kehittämishankkeen. Toimintaa jatketaan vuoden 2017 alussa käynnistyneellä Ydinvoimaklusterin jatkohankkeella.

Päättyneen hankkeen merkittävämpänä antina kartoitettiin sellaisia pohjois-pohjanmaalaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita Hanhikivi 1 -hankkeen synnyttämistä mahdollisuuksista. Henkilökohtaisesti tavattiin noin 150 yrityksen edustajia. Lisäksi selvitettiin ja vahvistettiin yritysten valmiuksia toimia ydinvoima-alalla. 

Kiinnostus ydinvoimalahanketta kohtaan alueen yrityksissä on suuri. Projektin kansainvälisyys sekä ydinenergia toimialana asettavat toimittajille kuitenkin vaatimuksia, joihin yritysten perinteisessä toiminnassa ei välttämättä ole varauduttu. 

Ydinvoimaklusterin jatkohankkeella alueen PK-yritysten toimintavalmiuksia ydinvoima-alalla toimimiseksi pyritään edelleen vahvistamaan. 

Fennovoima seuraa ja ohjaa hanketta tiiviisti ja tarjoaa asiantuntijapanostaan yritysten osaamisen kehittämiseksi niin laitoksen rakentamis- kuin käyttövaiheen tarpeisiin. Hanke toteutetaan vuoteen 2018 mennessä. 

Lue lisää FinNuclearin yrityksille tarjoamista palveluista täältä.