FinNuclear ry

FinNuclear ry edistää Suomessa ydinenergia-alalla toimivien organisaatioiden yleisiä toimintaedellytyksiä, yhteistoimintaa, kansainvälistä osaamista sekä tunnettuvuutta toimialaan kytkeytyvissä valmistus-, rakentamis- ja palvelutehtävissä.

Oulun seudun ydinvoimaklusterin käynnistäminen (2017-2018)

FinNuclear toteuttaa yhteistyössä Fennovoiman ja BusinessOulun kanssa hankkeen, jolla käynnistetään tulevan ydinvoimalaitoksen lähialueella toimiva alueellinen teollisuuden ydinvoimaklusteri. Hanke on jatkoa vuosina 2015-2016 toteutetulle Teollisuuden ydinvoimaklusterin kehittämishankkeelle.
 
Klusteri tuottaa palveluita ydinvoimalaitokselle sen koko elinkaaren ajan. Hankkeen tavoitteena on aktivoida, yhdistää ja edistää ydinvoima-alan toimittajien ja toimittajiksi pyrkivien pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä, koulutusta ja soveltavaa tutkimusta, tuottaa alan informaatiota sekä parantaa klusterin näkyvyyttä.

Fennovoima seuraa ja ohjaa hanketta tiiviisti ja tarjoaa asiantuntijapanostaan yritysten osaamisen kehittämiseksi niin laitoksen rakentamis- kuin käyttövaiheen tarpeisiin. 
 

Palvelut yrityksille

FinNuclear tarjoaa yrityksille muun muassa verkkokursseja, jotka käsittelevät yritysten kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia ydinvoima-alalla. Lisätietoja verkkokursseista sekä muista FinNuclearin yrityksille tarjoamista palveluista löydät täältä.
 

Tutustu FinNuclearin Ellen verkko-oppimisympäristöön oheisen videon avulla.