Pohjois-Suomen koulutusverkosto

Pohjois-Suomen koulutusorganisaatiot haluavat varmistaa, että ydinvoimahankkeeseen on saatavilla osaajia.

Koulutusorganisaatioiden oma-aloitteinen, ydinvoimaan ja suurhankkeisiin liittyvä yhteistyö aktivoitui vuonna 2012 eli pian sen jälkeen, kun Hanhikivi 1 -laitoksen sijoituspaikaksi seuloutui Pyhäjoki. Tuolloin Pohjois-Suomen kouluissa ymmärrettiin, että opettajien asiantuntemusta ydinenergiasta tulee lisätä ja koulutusten sisältöä kehittää.

Verkoston työhön osallistuvat tällä hetkellä Centria AMK, Kajaanin AMK, Lapin AMK, Oulun AMK, Oulun yliopisto, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto Lappia, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Raahen koulutuskuntayhtymä, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, POHTO Oy, PSK-Aikuisopisto/Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiö, Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO, FinNuclear Oy sekä AEL-Elinkeinoelämän koulutuspalvelut.

Fennovoima Oy osallistuu verkostotyöhön asiantuntijana ja kouluttajana.

Lisää ydinvoima-asiantuntijuutta

Vuoden 2015 alussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi Ydinosaajat-hankkeelle rahoituksen Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden väliselle verkostomaiselle yhteistyölle. Hankkeessa on mukana 15 koulutusverkoston organisaatiota.

Hallinnoijana toimii Centria-ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen kokonaisvolyymi on noin 930 000 euroa, josta EU-tuen osuus 80 prosenttia, organisaatioiden omarahoitusosuus 16,8 prosenttia ja Fennovoima Oy:n rahoitusosuus 3,2 prosenttia. Hankeaika on 1.1.2015–30.4.2017.

Konkreettisena tavoitteena hankkeessa on tekniikan koulutusalojen opetussisältöjen kehittäminen ydinvoiman ja muiden suurhankkeiden tarpeita vastaaviksi, opetuksen suunnittelu ja järjestäminen koulutusorganisaatioiden yhteistyönä, sähköisen koulutustarjottimen tuottaminen sekä opetushenkilöstön asiantuntijuuden lisääminen ydinvoimaan ja suurhankkeisiin liittyen.

Koulutusverkoston opettajille on järjestetty neljä ydinvoima-aiheista opettajavalmennusta, joissa kouluttajina ovat olleet Fennovoiman asiantuntijat. Valmennuksiin on osallistunut kaikkiaan noin 300 tekniikan alan opettajaa.