Kaavoitus

Jotta ydinvoimalaitos tai mikä tahansa rakennus voidaan rakentaa, on laadittava rakentamisen mahdollistava kaavoitus.

Fennovoiman voimalaitosta varten uusia kaavoja ja kaavamuutoksia on tehty kaikilla kaavoituksen kolmella tasolla, joita ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kaavoitus on valmis ja lainvoimainen kaikilla tasoilla.

Maakuntakaavat määrittelevät voimalaitoksen yleispiirteisen sijainnin. Yleiskaavat ratkaisevat voimalaitoksen suhteen kunnan maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Asemakaavat ohjaavat rakentamista yksityiskohtaisesti ja määrittelevät muun muassa rakennusoikeuden ja rakennusten sijoittelun rakennuspaikalla.

Ympäristöministeriö on vahvistanut vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan ydinvoimamaakuntakaavan, joka on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2011. Pyhäjoen kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan uudet ydinvoima-asema- ja yleiskaavat vuonna 2010. Myös Raahen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeeseen liittyvät kaavamuutokset omalta osaltaan. Asema- ja yleiskaavat tulivat lainvoimaisiksi vuonna 2013.

Myös lähialueen kunnat valmistautuvat Hanhikivi 1 -hankkeeseen kaavoittamalla teollisuus- ja työpaikka-alueita yritysten tarpeisiin.

Lue lisää Pyhäjoen kunnan, Raahen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta.