Laitoksen sijoituspaikka on Hanhikiven niemi

Fennovoiman ydinvoimalaitos rakennetaan Hanhikiven niemelle, joka sijaitsee Pyhäjoen kunnan pohjoisosassa, noin 12 kilometrin automatkan päässä kunnan keskustasta. Niemen pohjois- ja koillisosa ulottuu Raahen kaupungin alueelle. Matkaa Raahen keskustaan on reilut 20 kilometriä.

Ydinvoimala rakennetaan Hanhikiven niemen keski- ja pohjoisosaan. Ydinvoimalaitosalueella ei ole ympärivuotista pysyvää asutusta. Viiden kilometrin säteellä tulevasta ydinvoimalasta asuu noin 150 asukasta. Maakuntakaavassa osoitetulla suojavyöhykkeellä, joka sisältää muun muassa Parhalahden kylän, asuu kaikkiaan noin 450 ihmistä.

Kuten kaikki suuret työmaat, ydinvoimalatyömaa on rajattu aidalla, jonka sisäpuolelle ei turvallisuussyistä pääse ilman kulkulupaa. Voimalaitoksen käyttövaiheessa aita ulottuu noin kilometrin päähän ydinvoimalasta.

Aidatun alueen ulkopuolella elämä jatkuu samanlaisena kuin nyt. Siellä voi esimerkiksi mökkeillä, sienestää ja marjastaa kuten ennenkin. Uusia rakennuksia alueelle saa rakentaa kaavoituksen sallimissa puitteissa.

Suojavyöhyke on Säteilyturvakeskuksen (STUK) määrittelemä alue, joka ulottuu noin viiden kilometrin etäisyydelle voimalaitoksesta. Suojavyöhykkeelle ei saa rakentaa suuria asutuskeskittymiä tai esimerkiksi sairaaloita. Suojavyöhykkeelle on laadittava pelastussuunnitelma.