Laitostoimittajan urakat ja palvelutarpeet

Lokakuun teemaillassa laitostoimittaja Titan-2:n hankintajohtaja Samuli Mäenpää ja työmaapäällikkö Veikko Huotari kertoivat yrityksen ajankohtaisista urakoista ja tulevista tarjouskilpailuista. Olkiluodon kokemuksia esitteli Fennovoiman työmaaperehdytyksistä vastaavan Voxtel Finlandin toimitusjohtaja Jukka Aalto.

Laitostoimittaja RAOS Projectin pääurakoitsija Titan-2 tekee parhaillaan maanrakennustöitä, jotka painottuvat loppuvuoden aikana pintamaan poistamiseen. Töiden toteuttamisesta vastaa Destia, jolla on palveluksessaan kymmenkunta aliurakoitsijaa.

Kuluvan vuoden aikana Titan-2 rakennuttaa laitostoimittajan työmaan pohjoisosaan väliaikaisen tien ja tasauttaa sen urakoitsijoiden tarpeita varten. Yrityksen työmaatukikohdan on tarkoitus valmistua keväällä 2016.

Titan-2:n työmaalle rakennetaan kahden seuraavan vuoden aikana muun muassa sosiaalitilat noin 4 000 hengelle sekä ruoka- ja toimistotilat. Ensimmäisten sosiaalitilojen rakentaminen alkaa kuluvan vuoden puolella, ja tilat valmistuvat alkuvuodesta 2016.

Lisäksi laitostoimittaja-alueelle rakennetaan lähivuosien aikana esimerkiksi halleja, säilytys- ja kokoamistiloja sekä maalaamoja. Tulevaisuudessa alueelle sijoittuvat myös raudoittamo, kaksi betoniasemaa ja jätteenkeräyspiste.

Sosiaalitilojen ensimmäisen vaiheen ja jätteenkeräyspisteen kilpailutukset on aikataulutettu tälle vuodelle.

Satama-altaan ruoppaustyöt alkavat lähiviikkojen aikana.

Sopimusneuvottelut etenevät

Titan-2:n neuvottelee parhaillaan sopimuskumppaneidensa kanssa laitostoimittajan työmaan runkoviemäreiden ja -vesijohtojen sekä sähkötöiden urakoista. Kyseisten urakoiden sopimukset julkaistaan lähiviikkojen aikana.

Sopimusneuvotteluvaiheessa on myös pintamaan poistoa koskeva urakka, mikä tarkoittaa käytännössä kuntan poistamista tulevalta reaktorialueelta. Pintamaan poiston yhteydessä Titan-2 rakennuttaa väliaikaisen tien turbiinirakenteiden ympärille.

Seuraavat Titan-2:n kilpailutukset koskevat betonitoimituksia. Betonitoimitusten ja -aseman tarjouspyynnöt lähetetään pääurakoitsijan valitsemille toimijoille tulevien viikkojen aikana.

Laitosalueen ulkopuolelle jäävän majoituskylän rakentamisen kilpailutus on ajoitettu vuodelle 2016. Majoituskylän suunnittelutyöt on aloitettu kuluvan syksyn aikana.

Vinkkejä yrittäjille ja yrityksille

Hanhikivi 1 -hankkeen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ulottuvat koko Suomeen, mutta erityisesti Pohjois-Suomeen. Ydinvoimalaa rakentaa monenlaisia yrityksiä sekä Suomesta että ulkomailta. Töitä on monen alan osaajille niin ydinvoima-alalta kuin monilta muiltakin aloilta.

Rakennushanke ja käyvä voimalaitos luovat seutukuntaan pysyvää kysyntää erilaisille teollisille palveluille vähintään 60 vuoden ajaksi. Niin rakentamis- kuin käyttövaiheessa monet työntekijät asuvat seutukunnassa ja käyttävät erilaisia palveluita sekä maksavat asuinkunnalleen veroja.

Myös ydinvoimalaitoksen yhteyteen rakennettavassa vierailukeskuksessa vierailee vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Illan esityksiin voit tutustua täältä

Aliurakoitsijaksi rekisteröityminen on alku mahdolliselle yhteistyölle.