Miten ydinvoimalaitoksella käytetään vettä?

Tammikuun teemaillassa Pyhäjoen kunnantalolla taustoitettiin ydinvoimalaitoksen vesiasioita. Fennovoiman turbiinisaarekkeen projektiyksikön päällikkö Tiina Partanen kertoi yleisölle veden erilaisista käyttötarkoituksista ja jätevesien käsittelystä.

Voimalaitoksen toiminnassa vesi on keskeisessä roolissa. Partanen kuvaili laitoksen toimintaa pelkistetyllä esimerkillä: periaatteessa laitos on kattila, jossa ydinreaktion tuottaman lämmön avulla keitetään vettä höyrystimissä. Näin saadaan aikaan höyryä, joka pyörittää turbiinin avulla generaattoria ja tuottaa sähköä.

Hanhikiven niemelle nousevan voimalaitoksen toiminnoissa käytetään sekä makeaa vettä että merestä otettua vettä.

Vesijohtoverkosta otettavaa makeaa vettä laitos tarvitsee moniin eri tarkoituksiin: prosessiveden valmistamiseen, talousvedeksi ja turvallisuusjärjestelmien ylläpitoon. Makean veden tarve vaihtelee laitoksen käynnistyksen, vuosihuollon ja varsinaisen käytön aikana.

Prosessivesi valmistetaan vesijohtovedestä puhdistamalla ionit ja muut epäpuhtaudet mahdollisimman tarkasti.

Kaikkea höyryn sisältämää lämpöä ei voida hyödyntää sähköntuotannossa. Turbiinissa jäähtynyt ja paisunut höyry muutetaan takaisin vedeksi. Samalla osa höyryn lämmöstä on siirrettävä pois voimalaitoksesta. Suomessa lämpö siirretään jäähdytysveden mukana mereen.

Merivesilauhduttimissa höyry saadaan viileän meriveden avulla tiivistettyä takaisin vedeksi. Jäähdytysvesi pumpataan merestä ja pumpataan sinne noin kymmenen astetta lämpimämpänä. Jäähdytysvesi ei ole kosketuksissa reaktorissa kuumentuneen veden kanssa, vaan kulkee omissa putkissaan. Se ei ole missään vaiheessa kosketuksissa mihinkään radioaktiiviseen.

Ydinvoimalaitos tarvitsee päivittäin merivettä noin 40-45 kuutiota sekunnissa. Makean veden päivittäinen tarve on satoja kuutioita, eli vain prosentin murto-osa laitoksen kokonaisvedenkulutuksesta.

Kaikkiaan ydinvoimalaitos käyttää vettä vähemmän kuin paperi- tai terästehdas.

Jätevedet tarkassa seurannassa

Laitosalueella syntyy jätevesiä, kuten voimalaitoksen jätevesiä ja sosiaalijätevesiä. Muun muassa suihkuista ja wc-tiloista tulevat sosiaalijätevedet ohjataan kunnalliseen puhdistamoon.

Voimalaitoksen jätevedet puhdistetaan laitoksella ja johdetaan säteilymittauksen jälkeen mereen.

Jäähdytysveden vaikutus Hanhikiven niemen läheiseen merialueeseen on käytön aikaisista ympäristövaikutuksista suurin. Lauhduttimen läpi kulkenut jäähdytysvesi johdetaan takaisin mereen, jossa se sekoittuu viileämpään veteen melko nopeasti. Selvitysten mukaan vaikutus on kuitenkin paikallinen, eikä meriveden rehevöitymistä ole odotettavissa.

Tiina Partasen esitykseen voi tutustua tarkemmin täällä.

Hanhikiven niemelle rakennettava ydinvoimalaitos käyttää sekä makeaa vettä että merestä otettua vettä.