Pyhäjoen kunnan ja Raahen seutukunnan valmistautuminen ydinvoimalahankkeeseen

Vuoden 2012 viimeisessä teemaillassa Fennovoiman Pyhäjoen-toimistolla keskusteltiin Pyhäjoen kunnan ja Raahen seutukunnan valmistautumisesta Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen.

Asiasta puhuivat Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen sekä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajala. Kunnan ja seutukunnan valmistautuminen selvästi kiinnostaa alueen asukkaita, ja paikalle kerääntyi jälleen paljon kuulijoita.

Pyhäjoki

Pyhäjoen kunnanjohtaja Soronen puhui kaavoituksesta, jota kunta on tehnyt niin Fennovoiman hankkeen kuin lukuisien tuulivoimahankkeidenkin vuoksi. Hyvällä kaavoituksella kunta pystyy vastaamaan kysyntään, joka on lisääntynyt kun alueelle haluaa uusia yrityksiä, sekä uusien asuintonttien lisäämisellä edistämään kunnan tavoitetta kasvattaa väestömäärää.

Soronen kertoi kunnan toiminnan pyrkimyksenä olleen alusta saakka sen, että Fennovoiman olisi hyvä tulla toimimaan Pyhäjoelle. Sama tavoite pätee myös kaikkiin muihin yrityksiin.

Pyhäjoen kunta on ottanut kuluneiden vuosien aikana äänestämällä kantaa hankkeeseen kolme kertaa: ympäristövaikutusten arvioinnin aikana, periaatepäätökseen sekä kaavoituksessa. Kaikissa vaiheissa Fennovoiman hanke on saanut kunnan tuen.

Soronen painotti yhteistyön tärkeyttä monta kertaa. Hän kertoi yhteistyötä tehdyn Kokkolan seudulta aina Kemi‒Tornio-seudulle saakka. Yhteistyötä on tehty myös viranomaisten kanssa, ja lisäksi kuntaan on haettu vastaavia kokemuksia nykyiseltä ydinvoimapaikkakunnalta Eurajoelta.

Päämääränä on valmistautua mahdollisimman monipuolisesti, joten kunta on vienyt erilaisten yhteistyöryhmien tietoon monia arjesta nousevia kysymyksiä.

Katso Sorosen pitämä ppt-esitys.
Kunnan puhelinvaihde numerossa 040 359 6000.

Raahen seutukunta

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajala kertoi, että keskuksen tehtävä on kaikessa toiminnassaan edistää hyvinvointia alueella. Hän avasi teemaillassa sitä, miten Raahen seutukunta valmistautuu valtavaan ydinvoimalahankkeeseen, ja huomautti että alueen elinkeinoelämän virkistymisen myötä voidaan näyttää kaikille, että alueelle kannattaa tulla! Laajala muistutti, että kaikki alueen palvelut palvelevat myös kantaväestöä.

Yrityspalveluiden puolella ydinvoimahankkeeseen valmistautuminen alkoi jo pari vuotta sitten, ja alueen yrityksillä on Laajalan mukaan vahva tahto osallistua oman alueen kansainväliseen jättihankkeeseen.

Eurajoelta ja Satakunnan alueelta saadun opin pohjalta ymmärrettiin, että alueen yritykset tarvitsevat tietoa ja koulutusta, ja näissä kumppanina on ollut koulutusta tarjoava FinNuclear.

Raahen seudun yrityspalvelut auttavat alueen yrityksiä parantamaan valmiuksiaan, löytämään kumppaneita ja verkostoja sekä perustamaan konsortioita.

Laajalan mukaan yrityksen kannalta tärkein päätös on päätös haluta olla mukana hankkeessa.

Hanhikivi-yhteistyöhankkeen työ painottuu julkisen sektorin palveluiden kehittämiseen. Kun alueelle saapuu paljon uusia ihmisiä, on tärkeää että alueella osataan kertoa olemassa olevista palveluista. Sitä ennen niiden täytyy olla itsellä tiedossa. Myös tässä yhteistyöhankkeessa oppia on haettu Eurajoen, Rauman ja Porin alueelta.

Tyytyväinen Laajala kertoi, että Fennovoiman hankkeen myötä alueella ei tehdä vain yhteistyötä vaan yhdessä töitä.

Katso Laajalan pitämä ppt-esitys.
Kehittämiskeskuksen puhelinnumero 044 439 3286.