Ydinvoimalan rakentaminen

Keskiviikkona 5. syyskuuta Pyhäjoen-toimistolla järjestettiin syksyn ensimmäinen teemailta, jossa oli jälleen tupa täynnä kuulijoita. Aiheena oli paikallisten pyynnöstä rakentaminen, josta puhui Fennovoiman rakentamisjohtaja Timo Kallio.

Kallio kertasi Fennovoiman hankkeen taustoja ja tulevia vaiheita tarkasta suunnittelusta monivaiheiseen toteutukseen saakka. Paikallisesti rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat erittäin suuret. Hanke työllistää rakentamisen aikana tuhansia, joten vaikutus alueen elämään on merkittävä. Enimmillään laitosalueella työskentelee arviolta 3000–4000 henkilöä silloin, kun rakentaminen on vielä käynnissä ja asennustyöt ovat jo alkaneet.

Ennen rakentamisvaihetta Fennovoimassa tehdään tarkkaa suunnittelutyötä. Lisäksi edessä on monivaiheinen luvitusprosessi. Suurin yksittäinen lupa on työ- ja elinkeinoministeriöltä haettava rakentamislupa, jota haemme viimeistään kesällä 2015.

Alueella tutkitaan paljon

Kevään ja kesän 2012 aikana Hanhikivenniemellä tapahtui paljon. Alueella on tehtiin paljon erilaisia tarkentavia tutkimuksia niin maa- kuin merialueilla, ja näitä tutkimuksia jatketaan vielä saman vuoden puolella. Tutkimusten tuloksia tarvitaan niin laitoksen suunnittelua kuin lupahakemuksiakin varten.

Kallio kertoi, että ensimmäisiä alueelle tehtäviä töitä on valtatie 8:lta alueelle johtava uusi tie. Tie on noin neljän kilometrin mittainen.

Alueella tehtävät louhinta ja ruoppausmäärät yllättivät monen paikalla olleen. Esimerkiksi satama-alue, laivaväylä ja tunnelien louhinta ovat erittäin mittavia töitä. Yksi paikallisiakin yrittäjiä kiinnostava suuri projekti on majoituskylän rakentaminen. Pysyväksi rakennettava 1000 asukkaan kylä tarjoaa mahdollisuuksia alueen yrittäjille, joille asuinrakentaminen on jo tuttua puuhaa. Muita rakennuskohteita voimalaitoksen ulkopuolella ovat esimerkiksi vierailukeskus ja toimistorakennukset.

Apua hankkeeseen haluaville

Ydinvoimalahankkeessa rakentamisen vaiheita suomessa valvoo tarkasti Säteilyturvakeskus eli STUK. Näin ollen myös alueen yrittäjillä, jotka mielivät päästä voimalaitosta rakentamaan täytyy olla tiedossa viranomaisohjeisto eli YVL-ohjeet.

Hankkeeseen mukaan haluavien yritysten tulee valmistautua hyvin. Sijoitusalueella tässä toimivat Raahen seudun yrityspalveluiden ja BusinessOulun Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hanke, jossa yrittäjiä autetaan esimerkiksi laatujärjestelmien ja työturvallisuusasioiden kehittämisessä.

Katso Timo Kallion pitämä ppt-esitys.