Suomen sähköntuotanto tänään ja tulevaisuudessa

Toukokuun teemaillan vieraaksi Pyhäjoelle saapui Energiateollisuus ry:n asiantuntija Tuomo Huttunen, joka kertoi yleisölle Suomen sähköntuotannon haasteista ja tulevaisuudennäkymistä.

Esityksensä aluksi Huttunen taustoitti Energiateollisuus ry:n roolia. Energia-alan edunvalvontajärjestö edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä ja kaukolämpöä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluita.

Energiateollisuus edistää toiminnallaan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja turvaa riittävän sekä häiriöttömän energian saannin kotitalouksille ja elinkeinoelämälle.

Huttunen käsitteli esityksessään muun muassa sähkön huoltovarmuutta, joka on yksi suomalaisen energiakeskustelun kestopuheenaiheista. Huoltovarmuuden näkökulmasta sähkö on keskeisimpiä tekijöitä, jotta yhteiskunnan ja elinkeinoelämän pyörät voivat pyöriä normaalisti.

Suomen tilanne on haasteellinen: kotimaan sähköntuotanto ei kata kulutusta, mutta toisaalta tuontia ei voi lisätä kovin paljon siirtoverkon rajallisuuden vuoksi. Huttusen mukaan tuontisähkön osuus sähkönkulutuksesta on vuosittain noin 20 prosenttia, kulutushuippuina lähes 30 prosenttia.

Energiaa tuodaan Suomeen vuosittain kahdeksan miljardin euron arvosta. Summa koostuu pääosin öljytuotteista, mutta osansa potista lohkaisee myös tuontisähkö. 

Kokonaissähkönkulutus oli Suomessa vuonna 2015 yhteensä 82,5 terawattituntia ja laski edellisestä vuodesta hieman lämpimän sään ja taloudellisen taantuman vuoksi.

Tehon riittävyys testissä talvipakkasilla

Viime tammikuun kireiden pakkasten aikana Suomen sähkönkulutuksen tuntikeskiteho nousi uuteen ennätykseen, 15100 megawattiin. Kysyntään pystyttiin tuolloin vastaamaan, koska tuotannossa ja siirtoyhteyksissä ei ollut ongelmia ja toisaalta Venäjältä oli saatavissa tuontisähköä juhlapyhien vuoksi.

Ydinvoimahankkeiden lisäksi sähkön tuotantokapasiteetti kasvaa tulevaisuudessa myös tuulivoiman mittavan rakentamisen myötä. Sääolojen arvaamattomuuden vuoksi tuulivoima ei kuitenkaan takaa tehon riittävyyttä sähkön huippukulutustilanteessa.

Huttunen peilasi esityksessään jo 2030-luvun energiatalouden näkymiä. Energiateollisuuden ennusteen mukaan vuonna 2030 Suomen sähköntuotannosta 40-45 prosenttia katetaan ydinvoimalla ja 40-45 prosenttia erilaisilla uusiutuvilla energialähteillä.

Suomen sähköntuotanto on kasvavassa määrin päästötöntä. Päästövähennyksien suurimmat kohteet löytyvät sähköntuotannon ulkopuolelta, erityisesti liikenteestä.    

Voit tutustua Huttusen esitykseen tarkemmin täällä.

Suomen tilanne on haasteellinen, sillä tuontisähkön osuus sähkönkulutuksesta on vuosittain noin 20 prosenttia, kulutushuippuina lähes 30 prosenttia.