Miten rakentaminen etenee työmaalla?

Syyskuun teemaillassa Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläinen kertoi laitosalueen infrarakentamisen tämän hetkisestä tilanteesta sekä töiden edistymisestä loppuvuoden 2015 ja kevään 2016 aikana.

Syksyn ensimmäisessä teemaillassa Sipiläinen totesi laitosalueen tieverkoston etenevän hyvää vauhtia, sillä yhdystie valmistuu lokakuun puoliväliin mennessä. Majoituskylän päätie ja urakoitsija-alueen runkotiet ovat liikennöitävässä kunnossa viimeistään huhtikuun alussa.

Koulutuskeskuksen perustusten pystyttäminen aloitetaan tämän vuoden aikana. Keskus rakennetaan merikonttien rungoista, ja niiden toimitus on ajoitettu tammi-helmikuulle. Myös laitosalueen pääporttirakennuksen työt alkavat tämän vuoden puolella. Kokonaisuudessaan koulutuskeskus ja pääporttirakennus pyritään saamaan valmiiksi kesän 2016 aikana.

Lisäksi seuraavien kuukausien aikana aloitetaan laitosalueen vierailukeskuksen suunnitteleminen. Vierailukeskuksen rakentamistyöt alkavat ensi kesänä. Kun varsinaisen voimalaitoksen rakentaminen alkaa 2018, on vierailukeskuksen tarkoitus olla valmis.

Myös hallintorakennuksen rakentaminen alkaa kesällä. Rakentamissuunnitelmien mukaan hallintorakennus valmistuu vuoden 2017 puoliväliin mennessä. Rakennuksen valmistuttua Fennovoiman insinöörikunta siirtyy vähitellen Helsingistä Pyhäjoelle.

Fennovoiman toteuttamien infra- ja tukirakennustöiden lisäksi laitostoimittaja RAOS Project ja sen pääurakoitsija Titan-2 ovat aloittaneet valmistelevat työt Hanhikiven niemellä. Töiden suorittamisesta vastaava Destia on muun muassa aloittanut pintamaan poistotyöt.

Tämän vuoden puolella RAOS pyrkii aloittamaan myös kallion louhimisen tulevan ydinreaktorin kohdalta. Lisäksi loppuvuoden suunnitelmiin kuuluu voimalaitoksen vedenottoalueen ruoppaustöiden aloittaminen.  Vedenalaisen kallion päällä olevaa moreenia poistetaan jo lähikuukausina. Työt tehdään Fennovoiman vesiluvan mukaisesti.

Teemaillassa Sipiläinen korosti konkreettisten rakennustöiden ohella työmaakäytäntöjen merkitystä sekä harmaan talouden torjumista.

Hanhikiven niemen työmaa-alueella noudatetaan Fennovoiman, Rusatom Overseasin sekä työmarkkinajärjestöjen toukokuussa 2014 allekirjoittamaa työmaasopimusta. Koska työmaasopimus on kaikkien töiden kulmakivi, noudatetaan laitosalueella Suomen työlainsäädäntöä ja Suomessa voimassaolevia työsopimuksia.

Käytännössä työmaasopimuksen noudattaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että liikkumista työmaa-alueella valvotaan työmaarekisterin ja kulunvalvontajärjestelmän avulla. Laitosalueelle tulevat myös koko työmaan yhteinen luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Lähiviikkoina valittavat henkilöt tulevat Fennovoiman palvelukseen.

Teemaillan esitykseen voit tutustua täältä

Laitosalueen portin läpi ajaa tunnissa yli 100 ajoneuvoa.