Ydinpolttoaineen loppusijoitus

Fennovoiman Pyhäjoen-toimiston järjestämät teemaillat saivat taas jatkoa. Marraskuun teemaillan aiheena oli käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus.

Pyhäjoen kunnantalolla järjestetyn tilaisuuden asiantuntijavieraina kuultiin Posiva Oy:n ohjelmapäällikköä Jere Lahdenperää ja Fennovoiman ydinjätehuoltoinsinööriä Ville Koskista.

Posiva Oy on vuonna 1995 perustettu yritys, jonka omistajia ovat Teollisuuden Voima (60 %) ja Fortum Power and Heat (40 %). Posivan tärkeimpänä tehtävänä on omistajien eli TVO:n Eurajoella toimivien ja Fortumin Loviisassa toimivien ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus. Lisäksi Posivalla on palveluliiketoimintaan keskittyvä tytäryhtiö Posiva Solutions.

Fennovoima solmi viime kesänä Posiva Solutionsin kanssa 10-vuotisen palvelusopimuksen, jonka myötä Posivan osaaminen pystytään hyödyntämään Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa. Fennovoiman tavoitteena on pitkän aikavälin yhteistyö Posivan sekä ydinjätehuoltovelvollisten (TVO ja Fortum) kanssa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa.

Pitkiä aikajänteitä

Jere Lahdenperä esitteli teemaillassa Posivan loppusijoitusratkaisua. Posiva rakentaa Eurajoen Olkiluotoon loppusijoituslaitoksen, jossa on tarkoitus aloittaa loppusijoitus 2020-luvulla. Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan kuparikapseleissa Olkiluodon peruskallioon noin 400-450 metrin syvyyteen.

Lahdenperän esitys havainnollisti loppusijoitushankkeen pitkiä aikajänteitä: Eurajoki valikoitui sijoituspaikaksi vuonna 2000, mutta asian valmistelu alkoi jo 1980-luvulla.

Olkiluodossa tehtyjen paikkatutkimusten yhteydessä on louhittu maanalainen kallioperän tutkimustila, jonka nimi on ONKALO. Tutkimustila ulottuu noin 450 metrin syvyyteen. ONKALOa hyödyntämällä on hankittu lisätietoa loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemukseen, jonka Posiva jätti valtioneuvostolle joulukuussa 2012. Posiva sai rakentamisluvan marraskuussa 2015.

Lahdenperä kävi esityksessään läpi loppusijoitusprosessin eri vaiheita ja tarjosi myös kurkistuksen loppusijoituslaitoksen tiloihin, joita on maan päällä ja alla.

Vuosikymmenten tutkimusvaihe

Fennovoiman ydinjätehuoltoinsinööri Ville Koskinen kertasi esityksessään Fennovoiman ydinjätehuollon ajankohtaisia asioita. Fennovoima toimitti kesäkuussa omaa loppusijoituslaitosta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) työ- ja elinkeinoministeriölle ja täytti sille vuoden 2010 periaatepäätöksessä asetetun ehdon. Loppusijoituksen soveltuvuutta koskevat paikkatutkimukset käynnistetään yhdessä Posiva Solutionsin kanssa Eurajoella ja Pyhäjoella.

Tavoitteena on edelleen pitkän aikavälin yhteistyö Posivan sekä ydinjätehuoltovelvollisten (TVO ja Fortum) kanssa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa, Koskinen alleviivasi.

Koskinen painotti, että edessä on vuosikymmeniä kestävä tutkimusvaihe. Fennovoiman loppusijoituspaikka valitaan 2040-luvulla ja loppusijoitus alkaa aikaisintaan 2090-luvulla.

Pyhäjoella paikkatutkimuksia tehdään Sydännevan alueella. Vuonna 2017 työlistalla ovat luontokartoitukset ja kalliopaljastusten tutkiminen. Vuonna 2019 alueella tehdään mahdollisesti kalliokairauksia, joihin tarvitaan maanomistajien luvat.

Maanomistajiin ollaan yhteydessä, kun tutkimukset tulevat ajankohtaisiksi, Koskinen muistutti.

Välivarasto suunnittelussa

Muista ajankohtaisista asioista Koskinen mainitsi muun muassa, että Hanhikiven niemen laitosalueelle suunnitellaan käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoa, jonka luvitukseen liittyvä aineisto toimitetaan Säteilyturvakeskukselle suunnitelman mukaan keväällä 2017.

Matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoitustilan tutkimuksia tehdään Hanhikiven niemellä parhaillaan.

Tällaista voimalaitosjätettä ovat muun muuassa käytetyt pakkausmateriaalit, työkalut sekä vesienpuhdistuksessa käytetyt hartsit. Voimalaitosjätteen loppusijoitustilaa rakennetaan noin vuodesta 2030 alkaen laitosalueelle noin sadan metrin syvyyteen, Koskinen taustoitti.

Jere Lahdenperän esitykseen voit tutustua täällä. Ville Koskisen esitys löytyy täältä.

Posiva rakentaa Eurajoen Olkiluotoon loppusijoituslaitoksen, jossa on tarkoitus aloittaa loppusijoitus 2020-luvulla. Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan kuparikapseleissa peruskallioon noin 400-450 metrin syvyyteen.