Kuinka sähkö syntyy ydinvoimalassa?

Maaliskuussa 2013 teemaillassa puhuttiin ydinvoimalaitoksen pääkomponenteista. Puhujana oli Fennovoiman laitostekniikkajohtaja Jaakko Pullinen.

Illan aikana Pullinen kertoi Suomen tämän hetkisestä sähkönkulutuksesta ja kertasi kiehutusvesi- ja painevesilaitoksen toimintaperiaatteen. Suurimmilta osin keskityttiin ydinvoimalaitoksen suurimpiin pääkomponentteihin ja niiden valmistukseen.

Pullinen kävi läpi kuvin ja esimerkein, kuinka mm. reaktoripainesäiliö, turbiinit ja generaattori valmistetaan ja kuinka näiden komponenttien avulla ydinvoimalaitoksessa tuotetaan turvallisesti ja luotettavasti sähköä.

Katso teemaillassa pidetty esitys.

ABWR-laitoksessa höyrytetään vettä 2,3m3 sekunnissa, mikä vastaa 23:a sadan litran saavia.