Ydinvoimayhtiön henkilöstö

Marraskuun teemaillassa Fennovoiman henkilöstöpäällikkö Irene Toivola taustoitti yrityksen tulevia henkilöstötarpeita.

Pyhäjoelle rakennettava Hanhikivi 1- ydinvoimalaitos on suurhanke, joka työllistää jo satoja työntekijöitä ja kymmeniä yrityksiä. Pohjois-Pohjanmaalla Fennovoiman palkkalistoilla on toistakymmentä henkilöä.

Kuluvan vuoden aikana Fennovoimassa on aloittanut yli sata asiantuntijaa. Yritys on rekrytoinut henkilöitä, joilla on pitkäaikaista kokemusta ydinvoimalaitosten valmistelusta, suunnittelusta ja rakentamisesta. Osaajien rekrytoinnit ovat keskittyneet erityisesti teknisen alan asiantuntijoihin sekä projekti- ja turvallisuusalan osaajiin.

Vuoden seitsemännessä rekrytointiaallossa yritys hakee joukkoonsa seitsemää uutta työntekijää, joista kolme sijoittuu Pyhäjoen-toimistolle.

Laitospaikkakunnalla avoinna ovat Site Quality Control Managerin, Security Coordinatorin ja Project Engineerin tehtävät. Hakuaika nyt avoinna oleviin tehtäviin päättyy 6. joulukuuta.

Kaikkiaan yrityksen palveluksessa on tämän vuoden loppuun mennessä lähes 300 henkilöä, mukaan lukien Fennovoiman sisäiset konsultit.

Organisaatio kasvaa voimakkaasti

Yrityksen kasvutavoitteet ovat suuret myös tulevina vuosina. Vuoden 2016 ensimmäinen rekrytointiaalto käynnistyy tämän vuoden puolella, 13. joulukuuta.

Lähivuosien aikana yritys etsii erityisesti voimalaitos- ja turbiiniosaamista, sähkö- ja automaatiopuolen ammattilaisia sekä ydin-, rakenne- ja konetekniikan osaajia. Lisäksi Fennovoima tarvitsee muun muassa hallinnon, viestinnän ja turvallisuuspuolen ammattilaisia.

Parin seuraavan vuoden aikana rekrytoitavat uudet fennovoimalaiset sijoittuvat pääosin pääkaupunkiseudulle, mutta rakentamisvaiheen edetessä työntekijöitä siirtyy yhä enemmän Pyhäjoelle.

Vuoden 2016 loppuun mennessä Pyhäjoella työskenteleviä fennovoimalaisia on noin 30. Laitospaikkakunnan organisaatio kasvaa eniten vuosina 2019–2020, jolloin voimalaitoksen rakentaminen on kiivaimmillaan.

Ydinvoimalan käyttövaiheessa yrityksen palveluksessa työskentelee 450–500 henkilöä.

Osaajasta fennovoimalaiseksi

Voimakkaasti kasvavan yrityksen organisaatiokulttuuri elää ja kehittyy henkilöstömäärän kasvaessa. Myös monikulttuurisuus näkyy Fennovoiman arjessa, sillä kotimaan osaajien lisäksi yritys tarvitsee vahvistuksia Suomen rajojen ulkopuolelta.

Eri alojen osaajille Fennovoima tarjoaa mahdollisuuden osallistua ainutlaatuiseen hankkeeseen. Koska Fennovoima rakentuu omien osaajiensa varaan, korostaa yritys laadun ja turvallisuuden lisäksi esimerkiksi työtekijöiden arvostavaa kohtelua, toimivia johtamiskäytäntöjä sekä työhyvinvointia.

Fennovoimalaisten tehtävänkuvat elävät hankkeen myötä, mikä mahdollistaa myös työntekijöiden henkilökohtaisen kasvun – niin omien erityisalojensa osaajina kuin fennovoimalaisinakin.

Illan esitykseen voit tutustua tästä.

Vuonna 2016 edessä on seitsemän rekrytointiaaltoa.