Ympäristöasiat ja tutkimukset

Lokakuun 2012 toisessa teemaillassa käsiteltiin ympäristöasioita ja Hanhikivenniemen alueella tehtyjä tutkimuksia. Asioista kertomassa olivat Fennovoiman EHS-johtaja Kristiina Honkanen ja ympäristöpäällikkö Marjaana Vainio-Mattila sekä Kala- ja vesitutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Ari Haikonen.

Kuten aiemmatkin teemaillat myös ympäristöilta keräsi toimistolle mukavasti asiasta kiinnostuneita alueen asukkaita.

Honkanen kertoi muun muassa aiemmista ja vielä vuoden 2012 puolella aloitettavista tutkimuksista: Lokakuussa pyritään aloittamaan maaperätutkimukset valtatie 8:lta alueelle rakennettavan uuden tien linjauksen alueella ja marraskuussa puolestaan maa- ja kallioperätutkimukset suunnitellun laitoksen alueella. Tuttuun tapaan näidenkin tutkimusten tutkimuskartat ovat nähtävillä Pyhäjoen-toimistollamme, kun työt alkavat.

Ari Haikonen puhui sijoituspaikan alueella tehdyistä kalastotutkimuksista sekä selvityksistä, joita on tehty täydentämään Fennovoiman aikaisempia selvityksiä. Yhteenvetona Haikonen totesi, että Hanhikivenniemen edustan kalasto vastaa tyypillistä perämeren kalastoa.

Marjaana Vainio-Mattila puolestaan kertasi luvitusasioita. Vesilupia tarvitaan mm. jäähdytysveden otto- ja purkurakenteille sekä satamalaiturille ja satama-alueen ruoppaamiselle. Vesilupahakemuksiin liittyviä tutkimuksia ovat esimerkiksi meriveden laadun jatkuvatoiminen monitorointi sekä vesikasvillisuuden, pohjaeläinten ja pohjasedimenttien laatuun liittyvät tutkimukset. Näillä tutkimuksilla voidaan arvioida vesirakentamisen vaikutuksia, ja sitä kautta selvittää keinot joilla vaikutuksia voidaan vähentää.