Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupa

Ennen kuin ydinvoimalaitoksen rakentamisen voi aloittaa, on sille haettava ydinenergialain mukainen rakentamislupa. Valtioneuvosto myöntää luvan työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä. Fennovoima on jättänyt rakentamislupahakemuksen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitokselle.

Periaatepäätöksen saamisen jälkeen ydinvoimalaitokselle on haettava rakentamislupaa. Sen myöntämisen edellytyksenä on Säteilyturvakeskus STUKin myönteinen turvallisuusarvio. Sen saadakseen hakijan on osoitettava, että hanke täyttää laissa esitetyt luvan myöntämisen ennakkoehdot – eli että laitos rakennetaan niin, että sitä voidaan käyttää turvallisesti.

Fennovoima on luvanhakija, ja sen tehtävänä on toimittaa laitoksen suunnitteluaineisto STUKin arvioitavaksi. Laitostoimittaja tuottaa aineiston ja mukauttaa suunnitelmat vastaamaan suomalaisia turvallisuusvaatimuksia. Nämä vaatimukset on lueteltu YVL-ohjeissa.

Suunnitteluaineistot toimitetaan STUKin arvioitaviksi erissä. Niissä kuvataan laitoksen toiminta ja turvallisuusominaisuudet hyvin yksityiskohtaisella tasolla. STUKin arvioitavaksi lähetettävää aineistoa kertyy yhteensä noin 50 000 sivua.

Ydinvoimalaitostyömaalla voidaan tehdä normaalia rakentamista jo ennen rakentamisluvan saamista. Kaikille töille on haettava tarvittavat luvat, jotka myöntää mm. kunta ja eri viranomaiset. Erilaisia lupia haetaan satoja.