Ivo Kouklik: Intohimona ydinvoima

Ydinvoima on käytännössä Ivo Kouklikin elämäntapa. Seuraavassa hän kertoo, kuinka Dukovanyn ydinvoimalaitoksen rakennus lähellä hänen kotikaupunkiaan Třebíčiä Tšekin tasavallassa toi hänet alalle ja kuinka hän lopulta päätyi Fennovoiman palvelukseen.

Minulla on paljon kokemusta ydinvoimalaitoksista. Jostakin syystä lähes koko elämäni ihan kouluajoista saakka on liittynyt ydinvoimaan. Synnyin Tšekin tasavallassa vuonna 1959, ja kouluaikoina ajattelin ryhtyväni lentäjäksi. Suunnitelmani kuitenkin muuttuivat, kun Dukovanyn ydinvoimalaitoksen ensimmäisen laitosyksikön rakennustyöt alkoivat lähellä kotikaupunkiani Třebíčiä. Minulle se oli merkki ryhtyä opiskelemaan ydintekniikkaa Prahan teknillisessä yliopistossa.

Kaikkiaan minulla on yli 30 vuotta omakohtaista kokemusta ydinvoimasta ja painevesireaktoreista. Kokemukseni kattaa käyttöönoton, käytön, luvituksen, muutokset, suunnittelun ja uusien ydinvoimalaitosten rakennushankkeet. Koska olen työskennellyt monissa eri tehtävissä ydinvoimalaitoksissa, olen saanut paljon tietoa ydinteknologiasta ja -turvallisuudesta. Dukovanyn ydinvoimalaitoksessa aloitin työt käyttöönoton aikaan valvomossa. Myöhemmin siirryin käyttöorganisaatioon. Sen jälkeen olin vastuussa neljän yksikön käytön tuesta ja myöhemmin toimin monissa eri tehtävissä, jotka liittyivät turvallisuuteen, suunnitteluun ja sijoituksiin. Viimeinen tittelini Dukovanyssä oli laitoksen johtaja. Olen saanut osallistua YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA:n) toimintaan eri alojen, kuten turvallisuuskulttuurin ja OSART (Operational Safety Review Team) -toiminnan asiantuntijana.

Työskentelin myös CEZ-energiayhtiön pääkonttorissa, slovakialaisen JESS-yhtiön (Fennovoiman kaltainen uusien ydinvoimalaitosten rakentamisesta vastaava yritys) hallituksessa ja Rosatomissa ennen tuloani Fennovoimaan 2014. Ensimmäisen kerran olin tekemisissä Fennovoiman kanssa laitostoimitussopimusta koskevissa neuvotteluissa, jolloin istuin Rosatomin puolella pöytää. Työskennellessäni hankkeista vastaavana johtajana ja Rusatom Overseasin varatoimitusjohtajana vastasin Rosatomin uusien ydinlaitosten rakentamishankkeista kuudessa eri maassa. Nämä maat olivat Tšekin tasavalta, Jordania, Suomi, Slovakia, Unkari ja Etelä-Afrikka (isotooppireaktori).

Nyt olen reaktorisaarekkeesta vastaava johtaja, ja alaisinani toimii 20 ihmistä, jotka edustavat kymmentä eri kansallisuutta. Pidän etuoikeutena sitä, että voin rekrytoida ihmiset itse ja rakentaa tiimin hankkeen tarpeiden perusteella. Tiimissäni on erinomainen sekoitus nuoria ja kokeneita ihmisiä, joilla kaikilla on tehtävänsä edellyttämä ammattitaito, kokemus ja luonteenpiirteet. Loistavakaan ammattitaito ei auta, jos henkilön kanssa on vaikea työskennellä – eikä mukava luonne ilman tarvittavaa tietotaitoa ja kokemusta riitä.

Uskon menestyneeni urallani siksi, että kunnioitan ihmisten kokemuksia ja mielipiteitä enkä toisaalta pelkää kantaa vastuuta ja tehdä päätöksiä. Vaikka minulla on tietotaitoa ydinvoimalaitosteknologiasta, en koskaan unohda sitä, että kyseessä on tiimityö eikä yksilösuoritus.

Olen tyytyväinen päätökseeni tulla Suomeen. Fennovoiman hanke on dynaaminen, kiinnostava ja vaativa, ja koska maailmassa ei ole parhaillaan meneillään kovinkaan montaa ydinvoimalaitoshanketta, uskon tämän olevan paras mahdollinen paikka ydinvoima-asiantuntijalle. Tämä paikka sopii henkilölle, joka ei pelkää muuttuvia olosuhteita ja on valmis työskentelemään ahkerasti. Kun katsoo avoimia työpaikkojamme, näkee, että se on todella vaivan arvoista.


Ivo Kouklik
Koulutus: Ydinteknikko, MBA
Nykyinen työtehtävä: Reaktorisaarekkeesta vastaava johtaja, Fennovoima
Harrastukset: Matkustelu, vaeltaminen vuoristossa, urheilu (juoksu, hiihto, jalkapallo), lentokonepienoismallien rakentaminen
Motto: ”Esteet ovat ylittämistä varten.”