Olli-Pekka Pirilä huolehtii työmaan turvallisuudesta

Kun Fennovoiman laitospaikkavaihtoehtoa punnittiin Pyhäjoen ja Simon välillä, oululainen Olli-Pekka Pirilä näki mahdollisuuden päästä mukaan ainutlaatuiseen projektiin lähelle kotiseutuaan. Olli-Pekka aloitti Fennovoiman työturvallisuuspäällikkönä syksyllä 2014, samoihin aikoihin kun Hanhikivellä käynnistettiin ensimmäiset hankkeeseen liittyvät rakennustyöt yhdystielinjan puunkaadoilla – silloin, kun Hanhikivellä alkoi tapahtua.

Prosessitekniikan diplomi-insinööri suuntautui opinnoissaan työturvallisuuden hallintaan. Alalla vaaditaan paljon erikoisosaamista, jota Olli-Pekka on hankkinut vuosien varrella lukuisista erilaisista koulutuksista. Fennovoiman hankkeessa hän toimii lainsäädännön edellyttämänä turvallisuuskoordinaattorina, jonka tehtävänä on varmistaa, että tilaajan työturvallisuusvelvoitteet täyttyvät rakennusprojektissa.

Aiemmin Olli-Pekka on työskennellyt työturvallisuuden parissa muun muassa kaivosteollisuudessa.

Parasta Fennovoiman hankkeessa on Olli-Pekan mukaan paitsi se, että hanke tuo elämää ja hyvinvointia Jokilaaksojen alueelle, myös päästä seuraamaan ja toteuttamaan ison hankkeen eri vaiheita sen alusta alkaen. Hän korostaa, että koska hanke on valtava ja vielä nuori, ei työssä ole aina päässyt helpolla. Oman työn ja kädenjäljen tulosten näkeminen kuitenkin tuo onnistumisen tunteen.

Olli-Pekka kehuu sekä Helsingin pääkonttorin että erityisesti Pyhäjoen paikallistoimiston yhteishenkeä. Pyhäjoen pieni ja tiivis työyhteisö saa aikaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, jonka vuoksi töihin on mukava tulla joka päivä.

View Olli-Pekka Pirilä’s LinkedIn profile View Olli-Pekka Pirilä’s profile