Ydinvoima-ala on jatkuvaa oppimista ja kehittymistä

Satsaamme henkilöstömme ammatilliseen kehittymiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolista koulutusta.

Ydinvoima-ala on jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Meillä voit vahvistaa omaa osaamistasi jatkuvasti. Tehtävänkuvasta riippuen alan ammattilaisille kuuluu pakollisia koulutuksia esimerkiksi ydinturvallisuuteen ja laatuun liittyen. Näiden lisäksi tarjoamme henkilöstölle myös paljon muuta koulutusta. Tämä pitää sisällään esimerkiksi laitosteknistä koulutusta, esimiestyön ja johtamisen kehittämistä, projektiosaamiseen liittyvää koulutusta sekä kieli- ja kulttuurikoulutusta. Meillä pääset halutessasi mukaan myös mentorointi- ja coaching -ohjelmiin.

Joka vuosi osa työntekijöistämme osallistuu Kansalliselle Ydinturvallisuuskurssille (YK-kurssi). Ensimmäinen kurssi järjestettiin vuosina 2003-2004. Kurssin järjestää Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ja sitä ovat mukana toteuttamassa Fennovoima, TVO, Fortum, VTT, Aalto-yliopisto, sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Haluamme varmistaa, että uudet työntekijämme asettuvat taloksi mahdollisimman sujuvasti. Kaikki uudet työntekijät osallistuvat työsuhteen alkaessa kaksi viikkoa kestävään perehdytyskoulutusohjelmaan. Jokaiselle uudelle työntekijälle tehdään myös henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma omaan tehtävään. Haluamme taata, että jokaisella on riittävät perustiedot projektin eri osa-alueista.