Vastuullinen Fennovoima

Meillä Fennovoimassa vastuulliset toimintatavat ovat keskeisiä. Huomioimme toiminnassamme turvallisuuden, kestävän kehityksen ja ympäröivän yhteiskunnan tarpeet ja vaatimukset sekä noudatamme Suomen lainsäädäntöä.

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtämme. Jokainen fennovoimalainen on sitoutunut noudattamaan Fennovoiman eettistä ohjeistoa, joka yhtiön politiikkojen tavoin toimii ohjenuorana työssämme. Edellytämme myös, että liiketoimintakumppanimme, alihankkijamme ja laitostoimittajamme toimivat suomalaisen yhteiskunnan hyväksymien toimintatapojen mukaisesti ja Suomen lakia noudattaen.

Vastuullisuustyössämme keskitymme asioihin, jotka ovat meille ja sidosryhmillemme merkittäviä. Fennovoiman vastuullisuusohjelma rakentuu neljälle strategisesti merkittävälle peruspilarille, jotka ovat:

Nämä neljä osa-aluetta huomioidaan yhtiön kaikessa päätöksenteossa.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Sidosryhmien luottamus on meille tärkeää, sillä haluamme olla hyväksytty ja arvostettu toimija yhteiskunnassa. Viestintäpolitiikkamme mukaisesti viestimme toiminnastamme ja päätöksenteostamme ajantasaisesti, avoimesti ja rehellisesti. Käymme jatkuvasti vuoropuhelua tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa.