Eduskunta antoi Fennovoimalle periaatepäätöksen

Eduskunta on antanut Fennovoimalle periaatepäätöksen ydinvoimalan rakentamiseksi. Eduskunta äänesti asiasta tänään 1. heinäkuuta. Kansanedustajista 121 asettui Fennovoiman kannalle, 71 kansanedustajaa äänesti Fennovoimaa vastaan ja 2 tyhjää.

Fennovoima ja yhtiön 64 omistajaa ovat erittäin tyytyväisiä eduskunnan päätökseen. Fennovoimassa ollaan iloisia siitä, että kansanedustajat näkivät yhtiön omistajien tarpeen kohtuuhintaiseen ja päästöttömään ydinsähköön, jonka omistuksesta ne ovat pieniä osuuksia lukuun ottamatta jääneet tähän saakka paitsi.

Fennovoima lisää sähkömarkkinoiden kilpailua, mikä koituu koko kansantalouden ja kaikkien suomalaisten sähkönkäyttäjien eduksi.

Uusi ydinvoimayhtiö Fennovoima parantaa Suomen huoltovarmuutta, koska maahan tulee uusi ydinvoimalapaikkakunta, kymmeniä uusia ydinvoiman omistajia ja uusi ydinvoimaosaaja.

Eduskunta edellyttää hallituksen vaikuttavan siihen, että ydinjäteyhtiö Posiva, sen omistajat ja Fennovoima aloittavat selvitykset ja neuvottelut käytetyn ydinpolttoaineen yhteisestä loppusijoituksesta vuoden 2010 aikana. Fennovoima on valmis toimimaan eduskunnan tahdon mukaisesti.

Fennovoima on valmistellut ja suunnitellut hankettaan vuodesta 2007, ja yhtiö on nyt ydinvoimaluvan saatuaan valmis etenemään ripeästi ja tehokkaasti.

Fennovoima valitsee vuoden 2011 alussa ydinvoimalansa sijoituspaikkakunnaksi joko Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoen tai Lapin Simon tänä vuonna valmistuvien selvitysten perusteella. Valintaa tehdessään yhtiö ottaa huomioon erityisesti turvallisuuden, ympäristöasiat, teknisen toteutettavuuden ja rakentamiskustannukset. Valitulla paikkakunnalla aloitetaan maanrakennustyöt vuonna 2012.

Vuosina 2011–2012 Fennovoima valitsee reaktoritoimittajaksi Arevan tai Toshiban. Itse voimalaa aletaan rakentaa vuonna 2014 edellyttäen, että valtioneuvosto on tätä ennen myöntänyt hankkeelle rakentamisluvan. Voimala tuottaa sähköä viimeistään vuonna 2020.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, puh. 020 757 9202
Viestintäjohtaja Maira Kettunen, puh. 020 757 9213

Kuvia ja muuta materiaalia www.fennovoima.fi/pressi/materiaalipankki tai tiedottaja Laura Lindholm, puh. 020 757 9219

www.fennovoima.fi

Fennovoima pitää lehdistötilaisuuden Hotelli Scandic Simonkentässä (Mansku-kokoushuone, Simonkatu 9, Helsinki) tänään torstaina 1.7.2010 kello 11.00. Tervetuloa!