Fennovoima aloittaa teknisen suunnittelun kolmella paikkakunnalla

Fennovoiman tekninen esisuunnittelu mahdollisilla ydinvoimalan sijoituspaikoilla on valmistunut. Yhtiö siirtyy nyt tekniseen suunnitteluun Pyhäjoella, Ruotsinpyhtäällä ja Simossa. Fennovoima ei jatka suunnitteluaan Kristiinankaupungissa.

Ydinvoiman sijoituspaikan tulee täyttää lukuisia voimayhtiön ja viranomaisten asettamia teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Näiden toteutumista Fennovoima on selvittänyt kaikilla vaihtoehtoisilla sijoituspaikoilla kevään esisuunnitteluvaiheen aikana.

- Valmistuneiden selvitysten perusteella Pyhäjoella, Ruotsinpyhtäällä ja Simossa on vahvat edellytykset uuden ydinvoimalan sijoituspaikaksi. Siirrymme nyt näillä kolmella paikkakunnalla laitosalueiden tekniseen suunnitteluun valitsemiemme laitostoimittajaehdokkaiden kanssa, toteaa Fennovoiman toimitusjohtaja Tapio Saarenpää.

Fennovoima pitää tärkeänä, että ydinvoimahanke voidaan toteuttaa tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa. Fennovoima aloitti ydinvoimalaan liittyvän selvitystyön Kristiinankaupungissa kaupunginhallituksen kesäkuussa 2007 tekemään yksimieliseen päätökseen nojaten. Kuluneiden kuukausien aikana hanke on kuitenkin jakanut Kristiinankaupungin kuntapäättäjät kahtia tavalla, joka ei yhtiön arvion mukaan tarjoa kunnalle riittäviä edellytyksiä hankkeen pitkäjänteiseen toteuttamiseen.

Fennovoima aloitti uuden ydinvoimalan sijoituspaikkaa koskevan selvitystyönsä kesällä 2007, jolloin mukana oli alueita yli kymmenessä kunnassa. Elokuussa 2007 yhtiö päätti keskittyä jatkotyössään kuuteen kuntaan. Joulukuussa 2007 Fennovoima käynnisti ympäristövaikutusten arvioinnin neljässä kunnassa. Nyt kesäkuussa 2008 on valmistunut sijoituspaikkojen tekninen esisuunnittelu.

Fennovoiman ympäristövaikutuksen arviointiselostus valmistuu syyskuussa 2008. Yhtiö jättää valtioneuvostolle ydinvoimalan periaatepäätöshakemuksen vuoden 2009 alkuun mennessä. Hakemuksessa Fennovoima esittää lopulliset sijoituspaikkavaihtoehtonsa. Päätös niistä riippuu ympäristövaikutusten arvioinnin, teknisen suunnittelun ja muiden selvitysten tuloksista.


Lisätietoja: toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, 020 7579 202 ja viestintäjohtaja Pasi Natri, 020 7579 204