Fennovoima esittää omistajilleen investointipäätöstä Rosatomin ydinvoimalasta

Ydinvoimayhtiö Fennovoima ja Rusatom Overseas, venäläisen Rosatomin tytäryhtiö, ovat sopineet esityksestä, joka tähtää investointipäätöksen ja laitostoimitussopimuksen tekoon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Neuvotteluiden tuloksena Fennovoima tarjoaa omistajilleen ydinvoimalaa, joka Rosatomin kanssa sovitun tavoiteaikataulun mukaan tuottaa sähköä vuonna 2024.

Fennovoiman 60 suomalaista omistajaa päättävät nyt sovitun esityksen pohjalta kukin omalta osaltaan jatkostaan hankkeessa lokakuun loppuun mennessä.

Fennovoiman ja Rosatomin tavoite on allekirjoittaa Hanhikivi 1:n laitostoimitussopimus tämän vuoden lopulla. Samassa yhteydessä sovitaan hankkeen tarkasta aikataulusta, rahoituksen järjestämisestä sekä Rosatomin tulosta Fennovoiman omistajaksi 34 prosentin osuudella.

Rosatomin myötä Pyhäjoelle rakennetaan painevesilaitos AES-2006, joka on VVER-laitosten tuorein kehitysaskel. Laitostyyppi noudattaa IAEAn vaatimuksia ja eurooppalaisten voimayhtiöiden yleisohjeita, ja sen suunnittelu päivitetään vastaamaan uusimpia suomalaisia turvallisuusvaatimuksia. Suomessa Loviisassa on käytössä kaksi VVER-440-laitosyksikköä, joita on käytetty turvallisesti vuosikymmeniä. AES-2006:ta vastaavaa laitosta on tilattu eri puolille maailmaa, ja lisäksi laitostyyppiä rakennetaan parastaikaa Venäjälle.

Sijoitusalueen asukkaiden tuki vakaa

Fennovoiman ydinvoimala on määrä rakentaa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalle Pyhäjoelle, joka vuonna 2011 valittiin ydinvoimalan sijoituspaikaksi monta vuotta kestäneiden selvitysten perusteella.

Fennovoima on vuodesta 2008 alkaen teettänyt Pyhäjoella ja sen lähiseudulla mielipidemittauksia. Mielipidemittauksilla selvitetään kannatuslukujen lisäksi myös sitä, mistä asioista alueen asukkaat kaipaavat lisätietoa. Mittausten perusteella hankkeen kannatus on ollut tasaisen hyvää. Uusin mielipidemittaus tehtiin elokuussa. Tulosten mukaan 67 prosenttia pyhäjokisista ja 65 prosenttia alueen ihmisistä näkee Fennovoiman hankkeen myönteisenä.

Lisätietoja:

Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja, Voimaosakeyhtiö SF:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen, puh. 020 757 9247
Fennovoiman toimitusjohtaja Juha Nurmi, puh. 020 757 9214
Rusatom Overseasin Project Manager, Marketing and Business Development Dmitry Mashkin, puh. +7 916 635 3262

Materiaalia:

Omistajista
Mielipidemittauksista
Kuvia materiaalipankista