Fennovoima hankkinut maata Simossa

Fennovoima on solminut neljän maanomistajan kanssa sopimukset, joiden tuloksena yhtiö on hankkinut Simon Karsikon ja Laitakarin alueilta yli 200 hehtaaria maata.

Määrä on riittävä ydinvoimalan laitosalueeksi, joskin nyt tehtyjä hankintoja voidaan vielä täydentää yksittäisin lisäsopimuksin.

Lokakuussa 2007 solmitulla sopimuksella Fennovoima hankki 600 hehtaarin maa-alueen Ruotsinpyhtäältä. Nyt Simossa tehtyjen hankintojen myötä yhtiö on varmistanut voimalan tarvitseman maa-alueen hallinnan kahdella paikkakunnalla.

Fennovoiman uuden ydinvoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä neljällä paikkakunnalla, Kristiinankaupungissa, Pyhäjoella, Ruotsinpyhtäällä ja Simossa. Kristiinankaupungissa ja Pyhäjoella yhtiö jatkaa maanhankintaa ja hankintoja koskevia neuvotteluja rinnan YVA-menettelyn kanssa.

Fennovoiman YVA-selostus valmistuu lokakuussa 2008, ja koko YVA-menettely helmikuussa 2009. Välittömästi tämän jälkeen Fennovoima jättää valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen ydinvoimalan rakentamiseksi.


Lisätietoja: rakentamisjohtaja Timo Kallio, 020 7579 207 ja viestintäjohtaja Pasi Natri, 020 7579 204