Fennovoima jätti periaatepäätöshakemuksensa

Fennovoima jätti tänään 14. tammikuuta valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksensa ydinvoimalan rakentamisesta.

Suomen sähköomavaraisuuden kohentaminen, elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön tarpeen tyydyttäminen, kansantaloudellisesti merkittävien osakasyritysten kilpailukyvyn turvaaminen, sähkömarkkinoiden toimivuuden parantaminen sekä Suomen tasapainoinen alueellinen kehittäminen ovat Fennovoiman hankkeen keskeiset perustelut.

Sähkön hinta on tärkeä kilpailukykytekijä Fennovoiman hankkeessa mukana oleville metalli-, elintarvike-, rakennusaineteollisuuden ja vähittäiskaupan yhtiöille sekä paikallisille energiayhtiöille. Turvatakseen investointi- ja työllistämisedellytyksensä Suomessa Fennovoiman 64 osakasta tarvitsevat omaa vakaa- ja kohtuuhintaista sähköntuotantoa. Tänään ne ovat sähkönhankinnassaan hyvin aliomavaraisia.

Ydinvoimalla tuotetaan nyt noin neljäsosa Suomen sähköstä, mutta tuotanto on harvojen käsissä. Fennovoima parantaa tukkumarkkinoiden toimivuutta lisäämällä sähköntarjontaa ja tuomalla uusia toimijoita sähköntuotantoon. Kilpailun lisäämisestä hyötyvät kaikki sähkönkäyttäjät.

Suomen energiahuolto perustuu hajautettuun ja monipuoliseen energian tuotantoon. Fennovoiman hankkeella on erityinen vahvuus, koska se mahdollistaa Suomen ydinvoimatuotannon maantieteellisen, omistuksellisen ja organisatorisen hajauttamisen.
Fennovoimalla on ydinvoimalalle kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa, jotka ovat Pyhäjoen Hanhikivi, Ruotsinpyhtään Gäddbergsö ja Simon Karsikko. Ne täyttävät ydinvoimalaitoksen sijoittamista koskevat vaatimukset ja ovat tarkoitukseensa sopivia. Lopullisen sijaintipaikan Fennovoima valitsee periaatepäätöksen jälkeen.

Ydinvoimalan jätti-investoinnista hyötyvät sijaintikunnan ja ympäröivän talousalueen lisäksi koko Suomen kansantalous. Kaikki kolme sijaintivaihtoehtoa sijaitsevat valtioneuvoston määrittelemillä kehitysalueilla.

Fennovoima valmistelee sähköteholtaan 1 500–2 500 megawatin ydinvoimalan rakentamista valitulle paikalle. Vaihtoehtona on rakentaa joko yksi iso ydinreaktori tai kaksi pienempää reaktoria. Fennovoiman laitosvaihtoehdot ovat Arevan EPR ja SWR 1000 sekä Toshiban ABWR. Kaikki laitosvaihtoehdot voidaan rakentaa tuottamaan sähkön lisäksi kaukolämpöä.

Fennovoima täyttää periaatepäätöksen hakijalle asetetut vaatimukset. Uusi ydinvoimala voidaan toteuttaa turvallisesti ja suomalaisten määräysten mukaisesti. Fennovoimalla on yhdessä ydinvoimaosaaja E.ONin ja muiden teollisten osakkaidensa kanssa tarvittava asiantuntemus ja voimavarat laitoksen toteuttamiseksi suunnitellulla tavalla. Fennovoiman tavoitteena on aloittaa sähköntuotanto vuonna 2020 mennessä.

Painetun julkaisun voi tilata: [email protected]