Hanhikivi 1 -työmaa huhtikuussa 2021

Hanhikivi 1 -hankkeessa valmistaudutaan koko ajan aktiivisemmin lähestyvään ydinvoimalan rakentamisvaiheeseen. Ilmakuva työmaalta huhtikuussa 2021.

Fennovoima päivitti Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemusta

Fennovoima on tänään jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle päivityksen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen. Päivityksessä yhtiö kuvaa olennaiset muutokset ja kehityksen, joita hankkeessa on tapahtunut alkuperäisen lupahakemuksen jättämisen jälkeen.

Fennovoima jätti kesällä 2015 valtioneuvostolle rakentamislupahakemuksen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Pyhäjoen Hanhikiven niemelle. Sen jälkeen laitoshankkeessa ja siihen vaikuttavissa reunaehdoissa on tapahtunut kehitystä, joka päivittää alkuperäisen lupahakemuksen tietoja. Fennovoima on laatinut hakemuksen käsittelyn kannalta olennaisista muutoksista päivityksen, jonka se on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle tänään 28.4.2021.

Hanhikivi 1 -hankkeen lähtökohtia päivitys ei muuta.

”Hankkeen perusteet ovat ennallaan, eikä päivitys vaikuta sen laajuuteen. Voimalaitoshanke toteutetaan Pyhäjoen Hanhikiven niemelle, kuten se on alkuperäisessä lupahakemuksessa kuvattu”, Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht toteaa.

Rakentamisluvan aikataulu tarkentuu

Vuoden 2015 jälkeen hankkeen eri osa-alueilla tapahtunut kehitys ja tarkennukset esitetään päivityksessä alkuperäisen hakemuksen ryhmittelyn mukaisesti. Kuvatut muutokset liittyvät esimerkiksi suunnitteluratkaisuihin, toimitusketjuun, ympäristöasioihin sekä laitosalueen turva- ja valmiusjärjestelyihin. Laitoksen keskeisiä toimintaperiaatteita nämä eivät muuta.

Viimeisen kahden vuoden aikana Hanhikivi 1 -hankkeen suunnittelu- ja luvitustyö on edennyt hyvin. Suunnittelu- ja luvitusaineiston saattaminen suomalaisten vaatimusten tasolle on kuitenkin vienyt hieman odotettua enemmän aikaa. Päivityksessä Fennovoima arvioikin, että se voisi saada rakentamisluvan kesään 2022 mennessä ja että rakentaminen alkaisi kesällä 2023. Laitoksen kaupallinen käyttö alkaisi näin vuonna 2029.

Fennovoima tarkentaa myös hankkeen kokonaisinvestointikustannuksia. Aiemmin ilmoitetun 6,5–7 miljardin euron sijaan arvioitu kokonaiskustannus on tällä hetkellä 7–7,5 miljardia euroa.  Koska laitostoimitussopimus RAOS Project Oy:n kanssa on kiinteähintainen, ylitys aiheutuu Fennovoiman oman toiminnan kuluista ja erityisesti Fennovoiman organisaation kuluista. 

Kohti voimalaitosrakentamista

Teknisen suunnittelun ohella Hanhikivi 1 -hankkeessa valmistaudutaan koko ajan aktiivisemmin lähestyvään rakentamisvaiheeseen. Rakentamisvalmius edellyttää etenemistä ja toimenpiteitä monella eri osa-alueella, jotta voimalaitosrakentaminen pääsee alkamaan ja etenee jouhevasti.

”Tässä vaiheessa sekä meille että laitostoimittajalle on tärkeätä valmistautua hankkeen tuleviin vaiheisiin, niin voimalaitosrakentamiseen kuin laitoksen käyttöönottoon. Suunnitteluaineiston pohjalta tiedämme, että saamme hyvän ydinvoimalan, joka voidaan rakentaa Hanhikiven niemelle täyttäen tiukat suomalaiset vaatimukset”, Specht toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö liittää päivityksen osaksi alkuperäistä lupahakemusta. Ministeriö valmistelee ydinenergialain mukaisen rakentamisluvan valtioneuvoston päätettäväksi edellyttäen, että Säteilyturvakeskuksen tuleva turvallisuusarvio on myönteinen ja kaikki muut lain edellyttämät ehdot täyttyvät.

Päivityksen voit ladata pdf-tiedostona suomeksi tästä ja ruotsiksi tästä.

Fennovoima järjestää median edustajille webinaarin keskiviikkona 5.5.2021 klo 14:00-15:00. Webinaari toteutetaan Teams-työkalun kautta.

Tilaisuudessa toimitusjohtaja Joachim Specht, laitostoimintojen johtaja Janne Liuko ja projektijohtaja Jouni Takakarhu kertovat lisää siitä, miten Hanhikivi 1 -hanke etenee kohti rakentamisvaihetta.

Ilmoittautumiset (nimi, media, sähköpostiosoite) osoitteeseen [email protected] 3.5.2021 mennessä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: