Fennovoima rakentamaan uutta ydinvoimalaa Suomeen

Teollisuus- ja energiayritysten muodostama ryhmä on tänään julkistanut hankkeen Suomeen rakennettavasta uudesta ydinvoimalasta. Ryhmään kuuluvat Outokumpu, Boliden, Rauman Energia, Katternö ja E. ON. Hankkeen toteuttamiseksi perustetaan uusi suomalainen voimayhtiö Fennovoima Oy.

Fennovoiman tarkoituksena on rakentaa Suomen kasvavaa sähköntarvetta varten uusi 1 000 – 1 800 MW:n ydinvoimala, jonka tuotannon tavoitellaan käynnistyvän 2016–2018. Fennovoiman on määrä tuottaa sähköä omistajiensa tarpeisiin omakustannushintaan. Kukin omistaja saa käyttöönsä tuotantokapasiteettia omistusosuuttaan vastaavan määrän. Kolmannes kapasiteetista on varattu Suomessa sähköä käyttäville teollisuuden, kaupan ja palvelualan yrityksille, kolmannes alueellisille ja paikallisille energiayhtiöille sekä kolmannes E.ON Suomelle.

Tuotantokapasiteetista noin puolet tarjotaan uusille Fennovoiman omistajiksi haluaville yrityksille. Useat suomalaisyritykset ovat jo osoittaneet kiinnostusta omaa ydinvoimatuotantoa kohtaan. Ryhmä on käynnistänyt keskustelut sellaisten yhtiöiden kanssa, joilla on Suomessa joko omaa tuotantotoimintaansa tai suomalaisia asiakkaitaan varten tarve varmistaa vakaahintaisen ja kilpailukykyisen sähköenergian saanti pitkälle tulevaisuuteen.

– Fennovoiman sähköntuotanto on tärkeää hankkeeseen osallistuville yrityksille ja koko Suomelle. Uudella ydinvoimalalla lisäämme hiilidioksidipäästöistä vapaata sähköntuotantoa Suomessa ja samalla vähennämme riippuvuutta tuontisähköstä. Lisäksi kilpailu sähköntuotannossa lisääntyy, mikä on eduksi kaikille sähkön käyttäjille ja koko kansantaloudelle, Outokummun toimitusjohtaja Juha Rantanen totesi.

Fennovoima käynnistää välittömästi selvitykset uuden ydinvoimalan rakentamiseksi. Laitospaikan lisäksi selvitetään mm. turvallisuuteen, tekniikkaan ja ydinjätehuoltoon liittyvät asiat. Sopivia laitospaikkoja selvitetään eri puolilla Suomea. Vaihtoehtoisten laitospaikkojen varmistuttua yhteistyössä kyseisten kuntien kanssa Fennovoima käynnistää ympäristövaikutusten arvioinnit. Tarvittavissa selvityksissä Fennovoima hyödyntää Euroopan toiseksi suurimman ydinvoiman tuottajan E.ONin monipuolista kokemusta.

Sähköntarve Suomessa kasvaa 1–2 % vuodessa. Lisäksi vanhoja kivihiili- ja öljykäyttöisiä voimaloita poistetaan ympäristösyistä käytöstä. Samalla Suomen sähkönhankinnan omavaraisuusastetta halutaan kasvattaa. Arvioiden mukaan Suomeen tarvitaan vuoteen 2020 mennessä vähintään 4 000 MW uutta sähköntuotannon peruskapasiteettia.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi aikamme suurimmista tehtävistä. Energiansäästön tehostamisen ja uusiutuvien energialähteiden lisäksi tarvitaan myös hiilidioksidivapaata ydinvoimaa.

Lisätietoja:

Fennovoima, projektin johtaja Mikko Rintamäki, puh. 040 558 2289
Outokumpu Oyj, viestintäjohtaja Eero Mustala, puh. 040 504 5146
Boliden AB, varatoimitusjohtaja Tom Niemi, puh. 0400 264 582
Rauman Energia Oy, toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, puh. 050 568 1445
Oy Katternö Ab, toimitusjohtaja Stefan Storholm, puh. 044 781 5330
E. ON Suomi Oy, toimitusjohtaja Matti Manninen, puh. 050 314 1520

Outokumpu on kansainvälinen ruostumattomaan teräkseen keskittyvä yhtiö. Yhtiö toimii noin 30 maassa ja työllistää runsaat 8 000 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 6,2 miljardia euroa. Pääkonttori sijaitsee Espoossa. www.outokumpu.com

Boliden on yksi johtavista kaivos- ja sulattoyhtiöistä Euroopassa. Sillä on toimintaa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Irlannissa ja Alankomaissa. Yhtiön päätuotteet ovat kupari, sinkki, lyijy sekä kulta ja hopea. Konsernin palveluksessa on noin 4 500 työntekijää ja liikevaihto on noin 3,8 miljardia euroa. Suomessa Bolidenin sinkin tuotantolaitokset ovat Kokkolassa ja kuparin tuotantolaitokset Harjavallassa Porin lähellä. Konsernin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. www.boliden.fi

Rauman Energia on keskikokoinen kaupunkienergiayhtiö. Sen päätuotteet ovat sähkö, kaukolämpö ja niihin liittyvät palvelut. Yhtiö tuottaa ja siirtää asiakkailleen sähköä ja lämpöä toimialueellaan Satakunnassa ja myy sähköä koko Suomessa. Yhtiön toiminnot sijaitsevat Raumalla. www.raumanenergia.fi

Katternö-konserni on keskikokoinen kuntien omistama voimayhtiö. Konsernin toimialue ulottuu Pohjanmaan rannikkoseudulla Vöyriltä Alavieskaan. Konserni huolehtii alueen sähkön tuotannosta ja jakelusta sekä tuottaa ja siirtää kaukolämpöä alueellaan. Konserni myy kaukolämpöä toiminta-alueellaan ja sähköä koko Suomessa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Pietarsaaressa. www.katterno.fi

E.ON Suomi tarjoaa sähköä suomalaisille sähkönkäyttäjille koko Suomessa. E.ON-konserni on yksi maailman suurimmista yksityisomisteisista energia-alan palveluyhtiöistä. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli hieman alle 68 miljardia euroa. E.ON keskittyy sähköön ja kaasuun keskeisimpinä liiketoimialoinaan. Päämarkkinat ovat Keski-Eurooppa, Iso-Britannia, Pohjoismaat ja Yhdysvaltain Keskilänsi. Pääkonttori sijaitsee Düsseldorfissa Saksassa. www.eon.fi