Fennovoima sai kunnilta vahvan tuen

Fennovoimalla on nyt kaikkien kolmen vaihtoehtoisen sijoituskuntansa tuki.

Eilen 15. kesäkuuta Lapin läänissä sijaitseva Simo päätti kannattaa Fennovoiman ydinvoimalan rakentamista Simon Karsikkoon. Simon kunta painotti lausunnossaan muun muassa Fennovoiman hankkeen työllisyysvaikutuksia. Kemi-Tornion alue on kärsinyt jatkuvasta muuttotappiosta, ja työttömyys on kääntynyt nousuun.

Kahden muun vaihtoehtoisen kunnan, Ruotsinpyhtään ja Pyhäjoen valtuustot ovat jo antaneet myönteiset lausunnot Fennovoiman tammikuussa jättämästä periaatepäätöshakemuksesta. Kuntien hyväksynnän saaminen on vuonna 2007 perustetun Fennovoiman tähän asti merkittävin välietappi. Sijoituskunnan lausunto on ratkaiseva, koska myönteinen suhtautuminen on ehto hankkeen toteuttamiselle kunnassa. Fennovoima jatkaa kaavoitusta ja teknistä suunnittelua kaikissa kolmessa kunnassa. Syksyllä Säteilyturvakeskus antaa arvionsa sijoituspaikkojen soveltuvuudesta omassa lausunnossaan.

Myös lähes kaikki Pyhäjoen, Ruotsinpyhtään ja Simon naapurikunnat antoivat myönteisen lausunnon Fennovoiman periaatepäätöshakemuksesta. Kunnallisverotuloista ja enimmillään monta tuhatta ihmistä työllistävästä rakennushankkeesta hyötyy sijoituskunnan lisäksi ympäröivä talousalue.

Fennovoiman seuraava tavoite on saada valtioneuvostolta myönteinen periaatepäätös. Päätöstä odotetaan vuoden 2010 alussa. Valtioneuvoston päätös vaatii eduskunnan vahvistuksen. Lopullisen sijoituskunnan Fennovoima valitsee valtioneuvoston päätöksen pohjalta. Rakennustyöt valitulla paikalla alkaisivat vuonna 2012.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoja Fennovoiman periaatepäätöshakemuksesta noin 80:ltä eri viranomaiselta ja muulta yhteisöltä. Pyydettyjen tahojen lisäksi kaikki halukkaat saivat ottaa kantaa hankkeeseen. Lausuntoaika päättyi eilen. Jo kirjattuihin lausuntoihin voi tutustua ministeriön verkkosivuilla osoitteessa: http://www.tem.fi/index.phtml?s=3259.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, 020 757 9202