Fennovoima teknisiin kehityssopimuksiin Arevan ja Toshiban kanssa

Fennovoima on solminut Arevan ja Toshiban kanssa tekniset kehityssopimukset Arevan EPR -reaktorista ja Toshiban ABWR -reaktorista.

Kehityssopimusten perusteella tehtävällä työllä varmistetaan, että laitosvaihtoehdot täyttävät uusimmat suomalaiset turvallisuusvaatimukset ja Fennovoiman omistajana asettamat laitostekniset vaatimukset.

Käynnissä olevalla kehitystyöllä Fennovoima valmistautuu laitostoimittajan valintaan ja rakentamisluvan hakemiseen. Pitkälle edennyt tekninen kehitystyö takaa osaltaan koko ydinvoimalaitoshankkeen sujuvan etenemisen ja tulevan ydinvoimalaitoksen turvallisuuden.

Arevan EPR on sähköteholtaan noin 1 700 MW:n painevesireaktori, Toshiban ABWR on sähköteholtaan noin 1 600 MW:n kiehutusvesireaktori.

Hankkeen toteutustapa ja kaupalliset seikat ratkaistaan osana tulevaa tarjouskilpailua.

Fennovoima valitsee laitostoimittajan vuonna 2012.

Lisätietoja: Projektinkehitysjohtaja Kai Salminen, puh. 020 757 9210