Fennovoima toimitti suunnitteluaineistoa Säteilyturvakeskukselle

Fennovoima toimitti eilen rakentamislupahakemukseensa liittyvää suunnitteluaineistoa Säteilyturvakeskuksen arvioitavaksi. Toimitetussa aineistossa kuvataan laitoksen turvallisuussuunnittelun perusperiaatteet sekä suunnittelussa käytettyjä menettelyjä.

Fennovoiman ydinvoimalaitos rakennetaan Säteilyturvakeskuksen uusien ohjeiden mukaisesti ja nyt toimitetussa aineistoissa kerrotaan, miten uudet ohjeet tullaan soveltamaan laitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi aineisto sisältää yksittäisen järjestelmän kuvauksen, jota tullaan käyttämään koko voimalaitoksen järjestelmäaineiston mallina seuraavissa toimituksissa.

Fennovoima toimittaa Hanhikivi 1:sen suunnitteluaineistoa erissä, eheissä kokonaisuuksissa. Rakentamislupavaiheessa Säteilyturvakeskus arvioi paitsi tulevan ydinvoimalaitoksen turvallisuutta ja tekniikkaa, myös sekä Fennovoiman että laitostoimittajan organisaation kyvykkyyttä ja valittua laitospaikkaa.

Fennovoima toimittaa aineistoa Säteilyturvakeskukselle tämän hetken arvion mukaan vuoden 2017 loppupuolelle asti. Rakentamislupavaiheeseen liittyy myös erilaisia Säteilyturvakeskuksen tarkastuksia, joiden tarkoitus on varmistaa, että Fennovoimalla ja laitostoimittajalla on vuonna 2018 kyky aloittaa varsinaisen voimalaitoksen rakentaminen.

Säteilyturvakeskuksen myönteinen turvallisuusarvio on edellytys rakentamisluvan saamiselle. Rakentamisluvan myöntää valtioneuvosto.

Lisätietoa

Fennovoiman lisensiointipäällikkö Janne Liuko, p. 020 757 9254
Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416