Fennovoimaan kymmeniä uusia osakkaita

Suomalaisen energiayhtiön Fennovoiman omistus laajenee kymmenillä uusilla osakkailla, jotka edustavat suomalaista teollisuutta, kauppaa ja palvelualoja sekä alueellisia ja paikallisia energiyhtiöitä. Suoraan ja välillisesti Fennovoiman osakkaina on nyt yli 60 yritystä ja energialaitosta.

Fennovoiman osakaspohjan laajennus on saanut erittäin myönteisen vastaanoton. Suomalaisten yritysten halukkuus osakkeiden merkintään on ollut huomattavasti suurempaa kuin mitä osakkeita on ollut tarjolla.

Yhteistä kaikille Fennovoiman osakkaille on tarve turvata toiminnalleen ja asiakkailleen vakaahintaista, markkinahinnoista ja niiden heilahteluista riippumatonta ydinsähköä. Osakkaat saavat Fennovoiman uuden ydinvoimalan tuottamaa sähköä omakustannushintaan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

Osakaspohjan laajennuksen tuloksena teollisuuden, kaupan ja palvelualojen yrityksistä Fennovoimaa omistavat AGA, Atria, Boliden Harjavalta, Boliden Kokkola, Componenta, Finnfoam, Kesko, Mondo Minerals, Myllyn Paras, Omya, Outokumpu, Ovako Bar, Rautaruukki, SOK ja Valio.

Alueellisista ja paikallisista energiayhtiöistä Fennovoiman osakkaina ovat Alajärven Sähkö, Esse Elektro-Kraft, Etelä-Savon Energia, Haminan Energia, Herrfors, Hiirikosken Energia, Imatran Seudun Sähkö, Itä-Lapin Energia, Jylhän Sähköosuuskunta, Kemin Energia, Keravan Energia, Koillis-Satakunnan Sähkö, Kokemäen Sähkö, Kotkan Energia, Kruunupyyn Sähkölaitos, KSS Energia, Kuopion Energia, Kuoreveden Sähkö, Köyliön-Säkylän Sähkö, Lahti Energia, Lankosken Sähkö, Lehtimäen Sähkö, Leppäkosken Sähkö, Mäntsälän Sähkö, Nurmijärven Sähkömyynti, Oulun Seudun Sähkö, Outokummun Energia, Paneliankosken Voima, Parikkalan Valo, Pietarsaaren Energialaitos, Porvoon Energia, Rantakairan Sähkö, Rauman Energia, Rovakairan Tuotanto, Sallila Energia, Seinäjoen Energia, Tammisaaren Energia, Turku Energia, Uudenkaarlepyyn Voimalaitos, Valkeakosken Energia, Vantaan Energia, Vatajankosken Sähkö, Vetelin Sähkölaitos, Vimpelin Voima, VSV Energiapalvelu, Ålands Elandelslag ja Ääneseudun Energia.

Teollisuuden, kaupan ja palvelualojen yritysten osuus Fennovoimasta on noin 30 prosenttia sekä alueellisten ja paikallisten energiayhtiöiden osuus noin 36 prosenttia. Nämä omistukset on toteutettu Voimaosakeyhtiö SF:n kautta, jolla on 66 prosentin osuus Fennovoimasta. Ydinvoimaosaaja E.ON on Fennovoiman vähemmistöosakas 34 prosentin osuudella.

- Fennovoiman osakaspohjan mittavan laajennuksen myötä suomalaiset sähkön käyttäjät ovat laajasti liittyneet yhteen Fennovoiman uuden ydinvoimahankkeen toteuttamiseksi, Voimaosakeyhtiö SF:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Rintamäki sanoo.

- Kymmenien uusien osakkaiden tulo mukaan Fennovoimaan turvaa hankkeellemme vakaan pohjan, jolta työskentelemme suomalaisten sähkön saannin turvaamiseksi, maamme huoltovarmuuden lisäämiseksi, Suomen ilmastovelvoitteiden täyttämiseksi ja uuden kilpailun aikaansamiseksi sähkömarkkinoilla, Fennovoiman toimitusjohtaja Tapio Saarenpää toteaa.

Fennovoiman osakaspohjasta ja toiminnasta on saatavilla lisätietoja osoitteesta fennovoima.fi.

Voimaosakeyhtiö SF:n omistuksesta lisätietoja antavat

  • Voimaosakeyhtiö SF:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Rintamäki, 040 558 2289
  • Voimaosakeyhtiö SF:n toimitusjohtaja Antti Vilkuna, 044 022 0919

Fennovoiman toiminnasta lisätietoja antaa

  • Fennovoiman viestintäjohtaja Pasi Natri, 040 511 7796