Fennovoimalle yhtenäinen tontti Kristiinankaupungissa

Fennovoima on varmistanut Kristiinankaupungissa ydinvoimalan tarvitseman maa-alueen.

Yhteensä kuuden yksityisen maanomistajan kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena on solmittu vuokrasopimukset 250 hehtaarin yhtenäisestä tontista. Vuokrasopimuksiin on lisäksi määritelty, ja määritellään yhden sopimuksen kohdalla, vuokratun alueen etuosto-oikeus.

Alue sijaitsee Storträsket-järven pohjois- ja koillispuolella. Hankittu alue on sopusoinnussa Fennovoiman YVA-prosessin kanssa. Aluetta voidaan vielä myöhemmin täydentää yksittäisin lisäsopimuksin.

Teknisen aluesuunnittelun tuloksena ydinvoimala voidaan sijoittaa mantereelle Storträsketin pohjoispuolelle ja kauas rantaviivasta. Nykyinen asutus ja kesämökkeily voi näin ollen jatkua normaalisti. Jäähdytysvedet on tarkoitus kuljettaa maan- ja merenalaisilla tunneleille, jotka voivat olla tarvittaessa useiden kilometrien pituisia.

Fennovoima on ollut tietoinen, että Kristiinankaupunki on toivonut Fennovoiman hankkivan maata haltuunsa ennen kaavoittamisen aloittamista. Nyt hankittu alue täyttää laitospaikan edellytykset, ja siten kaavoituksen aloittamiselle kaupungin kanssa yhteistyössä ei ole esteitä. Fennovoima on valmis vastaamaan kavoituksesta johtuvista kustannuksista.

 

Lisätietoja:

Rakentamisjohtaja Timo Kallio, 020 7579 207
Yhteyspäällikkö Patrik Hellman, 020 7579 215
Viestintäjohtaja Pasi Natri 040 511 7796