Fennovoiman ensimmäinen yritysvastuuraportti on julkaistu

Fennovoima on julkaissut ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa, joka käsittelee vuotta 2016. Raportissa kuvataan Fennovoiman toimintaa, tavoitteita ja tuloksia niin sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun, taloudellisen vastuun kuin turvallisuuden osalta. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi organisaation kehittäminen, toimitusketjun hallinta, turvallisuuden ja työturvallisuuden kehittäminen sekä ympäristövaikutusten hallinta.

Julkaistu raportti esittelee myös Fennovoiman vastuullisuusohjelmaa, joka on osa Fennovoiman johtamisjärjestelmää ja strategista työtä. Ohjelma on kokonaisvaltainen ja kattaa organisaation kaiken toiminnan.

Noudatamme raportoinnissa Global Reporting Initiative (GRI) Standardi 2016 -ohjeistoa Fennovoiman toiminnan kannalta olennaisilta osin. PricewaterhouseCoopers Oy on varmentanut raportin.

Tavoitteemme on, että Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamisen alkaessa meillä on vakiintuneet käytännöt myös vastuullisuusraportointiin. Julkaisemme yritysvastuuraportin jatkossa joka kevät. Lisäksi päivitämme nettisivuillemme ajankohtaista tietoa säännöllisesti.

Lisätietoa Fennovoiman vastuullisuudesta ja vuoden 2016 yritysvastuuraportin löydät osoitteesta https://vastuullisuus.fennovoima.fi/

Lisätietoja: 
Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416