Fennovoiman tavoite on kilpailun lisääminen

Energiayhtiö Fennovoiman osakkaat tarvitsevat vakaahintaista ja kilpailukykyistä sähköä toimintaansa varten Suomessa.

Fennovoiman osakkaat edustavat laajasti suomalaista yhteiskuntaa. Mukana on 64 teollisuuden, kaupan ja palvelualan yritystä sekä kunnallista sähkölaitosta.

Fennovoiman tärkeänä tavoitteena on kilpailun lisääminen sähkömarkkinoilla. Kilpailu on sähkön kuluttajien ja koko suomalaisen yhteiskunnan etujen mukaista. Tästä lähtökohdasta Fennovoima on valmis avoimeen ja rakentavaan yhteistyöhön.

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen toivoi eilen, että kaikki mahdolliset uutta ydinvoimalaa koskevat periaatepäätöshakemukset käsiteltäisiin yhtä aikaa. Fennovoimalle ministerin lausunto on tervetullut. Mielestämme näin voidaan parhaiten arvioida lain edellyttämää yhteiskunnan kokonaisetua.

Fennovoima jättää ydinvoimalan periaatepäätöshakemuksensa valtioneuvostolle vuoden 2009 alussa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, 020 757 9202

Viestintäjohtaja Pasi Natri, 040 511 7796


Fennovoima rakentaa Suomeen uutta ydinvoimaa, jolla turvataan suomalaisten sähkön saantia, vähennetään riippuvuutta sähkön tuonnista, torjutaan ilmastonmuutosta ja lisätään kilpailua sähkömarkkinoilla.