Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki jättää yhtiön

Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki jättää tehtävänsä lokakuun lopussa. Hän jatkaa Fennovoiman palveluksessa johdon neuvonantajana vuoden 2019 loppuun. Ensi vuoden alkupuolella Toni Hemminki siirtyy Wega Group Oy:n osakkaaksi.

Yhtiö on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun. Fennovoiman operatiivinen johtaja Timo Okkonen toimii toimitusjohtajan sijaisena.

Toni Hemminki aloitti Fennovoiman toimitusjohtajana 2014. Jo sitä ennen Hemminki oli eri rooleissa mukana Fennovoimassa ja Hanhikivi 1 -voimalaitoshankkeessa vuodesta 2007. Hankkeen alussa hän oli hankkeessa tiiviisti mukana suomalaisen omistajan, Rautaruukin, kautta, ja hankkeen sopimusvaiheessa Hemminki toimi Voimaosakeyhtiö SF:n hallituksen jäsenenä vuosina 2012–2014. Fennovoiman hallituksen jäsenenä hän toimi vuodet 2013–2014.

”Haluan kiittää Toni Hemminkiä hänen pitkästä, yhteensä kahdentoista vuoden mittaisesta panoksestaan yhtiön eteen. Hänen toimitusjohtajakautensa aikana Fennovoima on kasvanut ja kehittynyt merkittävästi ja valmistautuu nyt Hanhikivi 1 -voimalaitosprojektin seuraaviin vaiheisiin”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä.

”Haluan kiittää hankkeen sidosryhmiä yhteistyöstä aina vuodesta 2007, sekä erityisesti viimeisen viiden vuoden osalta Fennovoiman työntekijöitä sekä hallitusta hankkeen eteenpäin viemisestä sen eri vaiheissa” sanoo Toni Hemminki ja jatkaa: ”Fennovoiman voimalaitoshanke on minulle tärkeä ja haluan, että siirtymävaihe onnistuu mahdollisimman hyvin. Jatkan toimitusjohtajana lokakuun loppuun asti, jonka jälkeen olen yhtiön käytettävissä vuoden loppuun asti. Ensi vuoden alkupuolella siirryn energia-alalla toimivan Wega Group Oy:n osakkaaksi.”

Lisätiedot:

Sakari Kotola, viestintäjohtaja, puh. 020 757 9245, [email protected]

Esa Härmälä, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 874 209

Toni Hemminki, toimitusjohtaja, puh. 020 757 8473, [email protected]