Fennovoiman vuosi 2020 raportti

Fennovoiman vuosi 2020 -raportti julkaistu

Fennovoiman vuosi 2020 -raportti osoittaa, että Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelu- ja luvitustyö on edennyt vuoden aikana.

Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht on tyytyväinen Hanhikivi 1 -hankkeen etenemiseen.

- Meillä on takanamme hyvä vuosi. Se on merkittävä sekä Fennovoimalle että koko hankkeelle, sillä saavutimme pääosin tavoitteemme ja etenimme suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden aikana Fennovoima tarkasti laitoksen perus- ja sijoitussuunnittelun lähes kokonaan. Fennovoima ja laitostoimittaja RAOS Project ratkaisivat useita Hanhikivi 1 -voimalaitoksen suunnittelussa avoinna olleita asioita. Ratkaisut liittyivät esimerkiksi laitoksen primääripiiriin, suojarakennukseen ja syvyyssuuntaiseen puolustukseen.

Fennovoima arvioi myös kaikki voimalaitokseen kuuluvat rakennukset. Käytännössä tämä tarkoitti yhteensä noin 150 rakennuksen perus- ja sijoitussuunnittelun arviointia.

Myös rakentamislupaan tähtäävä luvitustyö eteni vuoden aikana merkittävästi. Vuoden loppuun mennessä Fennovoima toimitti Säteilyturvakeskukselle kuusi yhteensä viidestätoista aineistopaketista, näistä tärkeimpänä luvitusaineistot, joissa kuvataan laitoksen keskeiset turvallisuustoiminnot.

- Laitoksen toiminnallinen ja fyysinen suunnittelu on nyt hyvin pitkälti lyöty lukkoon eikä suurempia muutoksia ole odotettavissa. Meillä on hyvä varmuus suunnittelun asianmukaisuudesta, Fennovoiman suunnittelujohtaja Petri Jyrälä kertoo.

Specht ja Jyrälä korostavat, että Hanhikivi 1 -hankkeessa on edelleen ratkaistavia asioita, mutta mennyt vuosi on rakentanut kokonaisuudelle hyvän pohjan.

Tämän vuoden aikana teemme töitä hartiavoimin, jotta saavutamme suunnittelussa rakentamisluvan edellyttämän tason. Samalla valmistaudumme laitoksen rakentamiseen ja käyttöön. Jo nyt tiedämme, että Hanhikivi 1 -laitoksesta tulee teknisiltä ominaisuuksiltaan erittäin hyvä ja turvallinen laitos, Specht sanoo.

Juuri julkaistu Fennovoiman vuosi 2020 -raportti tarjoaa tilannekuvan Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelun ja turvallisuuden arvioinnista sekä vastuullisuustyöstä. Raportissa Fennovoiman asiantuntijat kertovat näkemyksensä oman vastuualueensa tehtävistä ja hankkeen seuraavista askelista.

Raportti on luettavissa nettisivuillamme osoitteessa www.fennovoima.fi/vastuullisuus. Voit myös ladata raportin pdf-tiedostona täältä.

Lisätietoja