Fennovoiman ydinvoimahanke etenee kolmessa kunnassa

Suomalainen energiayhtiö Fennovoima käynnistää uuden ydinvoimalan sijoituspaikkaa koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) Pyhäjoella, Ruotsinpyhtäällä ja Simossa. YVAn tuloksena on mahdollista yksityiskohtaisesti arvioida, kuinka hyvin alueet soveltuvat ydinvoimalan sijoituspaikaksi.

Pyhäjoella YVA tehdään Hanhikiven alueella, Ruotsinpyhtäällä Gäddbergsön– Kampuslandetin alueella ja Simossa Karsikon–Laitakarin alueella. Näiden alueiden lisäksi on mahdollista, että YVA toteutetaan myös muualla. Mahdollisista muista YVA-kohteista päätetään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Arviointityön ensimmäisessä vaiheessa laadittavassa ohjelmassa määritellään, mitä YVAssa aiotaan selvittää. Ohjelman vahvistaa yhteysviranomaisena toimiva kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) saatuaan siitä pyytämänsä lausunnot. Arvioinnin toisessa vaiheessa Fennovoima selvittää ympäristövaikutukset vahvistetun ohjelman mukaisesti. YVA-prosessin päätteeksi KTM antaa Fennovoiman valmiista selostuksesta kannanottonsa, jota varten ministeriö pyytää laajalti lausuntoja viranomaisilta, paikallisilta yhteisöiltä ja muilta asianosaisilta. Kansalaiset voivat osallistua selvitystyöhön mm. yleisötilaisuuksissa.

YVA-menettelyn arvioidaan valmistuvan vuoden 2009 alussa. Tämän jälkeen Fennovoima jättää valtioneuvostostolle ydinvoimalan rakentamista koskevan periaatepäätöshakemuksen.

Fennovoima toimii läheisessä yhteistyössä viranomaisten sekä YVA-alueiden kuntien, maanomistajien ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Osana avointa toimintatapaansa Fennovoima perustaa Pyhäjoelle, Ruotsinpyhtäälle ja Simoon paikallistoimistot vielä tämän vuoden aikana.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tekniseksi toteuttajaksi Fennovoima on valinnut Pöyry Energy Oy:n.

Lisätietoja:

Fennovoiman viestintäjohtaja Pasi Natri, 040 511 7796