Fennovoiman ydinvoimala Pohjois-Suomeen

Fennovoimalla on ydinvoimalansa sijoituspaikaksi vastedes kaksi vaihtoehtoa: Pohjois-Suomessa sijaitsevat Pyhäjoki ja Simo.

Fennovoima on tänään 11. joulukuuta täsmentänyt ydinvoimahakemustaan työ- ja elinkeinoministeriölle kirjeellä, jossa yhtiö kertoo, ettei Ruotsinpyhtää ole enää vaihtoehtona Fennovoiman ydinvoimalan sijoituspaikaksi.

Fennovoima on yli kahden vuoden ajan selvittänyt laajalti hankkeen sijoituspaikkojen turvallisuuteen, ympäristöön, yhteiskuntaan sekä rakentamiseen ja käyttöön liittyviä tekijöitä. Selvitysten perusteella yhtiö on vaiheittain karsinut hankkeensa sijoituspaikkavaihtoehtoja. Alun perin mukana oli lähes 40 paikkaa eri puolilta Suomea ja nyt siis kaksi kuntaa Pohjois-Suomessa.

Säteilyturvakeskuksen lokakuussa antama lausunto vahvisti pohjoisten paikkakuntien sopivuuden ydinvoimalan sijoituspaikoiksi. Uuden ydinvoimalaitospaikkakunnan perustaminen hajauttaa sähköntuotantoa maantieteellisesti ja parantaa näin Suomen huoltovarmuutta. Tämän on todennut muun muassa Huoltovarmuuskeskus Fennovoiman hankkeesta antamassaan lausunnossa.

Pyhäjoki ja Simo sekä niitä ympäröivät seutukunnat tukevat vahvasti Fennovoiman hanketta ja haluavat ydinvoimalan alueelleen. Ruotsinpyhtää taas on vuoden 2010 alusta lukien osa uutta Loviisan kaupunkia eikä Loviisassa ole riittävän vakaata tukea toisen ydinvoimapaikan avaamiseen kaupungin alueelle. Fennovoima tarvitsisi Loviisan valtuuston ja koko yhteisön tuen tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Ruotsinpyhtään kunnan ja Loviisan kaupungin aiemmista, Fennovoiman ja Fortumin hankkeita tukevista päätöksistä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, jonka päätöstä odotetaan lähiaikoina. Mikäli päätöksistä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, valtioneuvoston ydinvoimahakemuksiin liittyvä päätöksenteko pitkittyy suunnitellusta. Fennovoima haluaa osaltaan luoda edellytykset prosessin etenemiselle hallituksen alkuperäisessä aikataulussa.

Pyhäjoella ja Simossa kaavoitus ja tekniset selvitykset jatkuvat. Lopullisesti Fennovoima valitsee ydinvoimalansa sijoituspaikkakunnan valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta. Valtioneuvoston odotetaan päättävän periaatepäätöksen saajasta tai saajista alkuvuodesta 2010 ja eduskunnan käsittelevän asiaa myöhemmin samana vuonna.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, puh. 020 757 9202
Viestintäjohtaja Maira Kettunen, puh. 020 757 9213

www.fennovoima.fi