Fennovoiman YVA-ohjelma ministeriölle

Fennovoima Oy on tänään jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Suomeen mahdollisesti rakennettavasta uudesta ydinvoimalasta.

YVA-ohjelman sekä siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella Fennovoima laatii loppuvuoden aikana varsinaisen raportin hankkeen ympäristövaikutuksista eli YVA-selostuksen. Siinä arvioidaan hankkeen vaikutuksia muun muassa ilmanlaatuun, vesistöön, maaperään, kasvillisuuteen ja eläimiin sekä maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

Ydinvoimalan vaihtoehtoiset sijaintialueet ovat Kristiinankaupungin Norrskogenin ja Kilgrundin, Pyhäjoen Hanhikiven, Ruotsinpyhtään Kampuslandetin ja Gäddbergsön sekä Simon Karsikon ja Laitakarin alueet. Fennovoima tarkastelee YVA-menettelyssä sähköteholtaan noin 1 500 - 2 500 megawatin ydinvoimalaa, joka voi koostua yhdestä tai kahdesta laitosyksiköstä sekä näiden käyttöön tulevasta vähä- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Fennovoima järjestävät yhdessä yleisölle avoimet tiedotus- ja keskustelutilaisuudet kaikissa vaihtoehtoisissa kunnissa helmikuussa 2008. Ministeriö kokoaa hankkeesta annetut lausunnot ja mielipiteet.

Fennovoima perustaa kaikille neljälle paikkakunnalle paikallistoimistot sekä tiedottaa aktiivisesti hankkeesta ja YVA-menettelystä alueen kotitalouksille.

YVA-selostuksen on suunniteltu valmistuvan syksyllä 2008. Myös tällöin ministeriö ja Fennovoima järjestävät yleisötilaisuudet kaikissa neljässä kunnassa, ja Fennovoima jakaa arvioinnin tuloksista tietoa kotitalouksille.

YVA-menettely on tarkoitus saada päätökseen talvella 2009. Tämän jälkeen Fennovoima jättää valtioneuvostolle ydinvoimalan rakentamista koskevan periaatepäätöshakemuksen.

Lisätietoja:

Ympäristöjohtaja Kristiina Honkanen, 020 757 9222.

Viestintäjohtaja Pasi Natri, 020 757 9204 tai 040 511 7796.

Julkaisu: Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 1/2008) 

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi alkaa neljällä paikkakunnalla (30.1.2008)

Lisätietoa Fennovoiman sivuilta: Ympäristövaikutusten arviointi

Ohjelma on painettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kansainvälinen tiivistelmä on laadittu 11 kielellä. Lisäksi on tehty esite suomeksi ja ruotsiksi.

Kaikkia julkaisuja voi tilata maksutta osoitteesta [email protected] tai puhelimitse numerosta 020 757 9200.