Hanhikivi 1 -hankkeen paikallinen tuki vahvempi kuin koskaan – Fennovoiman vastuullisuusraportti julkaistu

 

  • Johtamisjärjestelmää kehitettiin ja Fennovoimalle myönnettiin ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -sertifikaatit
  • Henkilöstötutkimuksen mukaan johtamiskulttuurin kehitys on myönteistä
  • Yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa ei sattunut Hanhikivi 1 -työmaalla eikä Fennovoiman omassa organisaatiossa


Fennovoiman vuoden 2017 vastuullisuusraportti ja hallituksen toimintakertomus on julkaistu. Vastuullisuusraportissa kuvataan yhtiön toimintaa, tavoitteita ja tuloksia turvallisuuden sekä sosiaalisen, ympäristö- ja taloudellisen vastuun näkökulmasta.

Paikallinen tuki Fennovoiman ydinvoimahankkeelle kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Pyhäjoella paikallisista asukkaista 75 % kannattaa Hanhikivi 1 -hanketta. Pyhäjoen ja sen ympäryskuntien asukkaista 71,9 % suhtautuu hankkeeseen myönteisesti.

Kuluneen vuoden aikana yhtiössä on kehitetty johtamiskäytäntöjä. Fennovoimalle myönnettiin ISO 14001 ympäristö-, OHSAS 18001 työturvallisuus- ja ISO 9001 -laatusertifikaatit.

Henkilöstötutkimuksen mukaan johtamiskulttuurin kehitys on ollut myönteistä. Henkilöstön kouluttamiseen käytettiin vuoden aikana keskimäärin 72,8 tuntia henkilöä kohden. Runsas rekrytointi jatkui läpi vuoden. Yhtiön henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 303 työntekijää.

Fennovoiman vastuullisuusohjelma tukee Fennovoiman toimintojen ja Hanhikivi 1 -hankkeen kestävää kehitystä. Ohjelma on kokonaisvaltainen ja kattaa organisaation toiminnan. Fennovoima liittyi vuoden 2017 alussa YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteeseen.

Lisätietoa Fennovoiman vastuullisuudesta ja vuoden 2017 vastuullisuusraportin löydät osoitteesta vastuullisuus.fennovoima.fi. Raportin on varmentanut KPMG Oy Ab erikseen määritetyiltä osin.

Hallituksen toimintakertomus on saatavilla osoitteessa: fennovoima.fi/media/toimintakertomukset.

 

Lisätietoja
Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, p. 020 757 8416