Hanhikivi 1 -hankkeessa tuloksekas vuosi – Fennovoiman tuore raportti kuvaa ydinvoimalaitoshankkeen edistystä eri osa-alueilla vuonna 2019

Vuoden 2019 aikana Fennovoima on ohjelmoinut uudelleen toimintaa niin yhtiön sisällä kuin koko Hanhikivi 1 -hankkeessa. Uudistukset ovat tuoneet merkittävää edistystä eri osa-alueilla voimalaitoksen suunnittelu- ja valmistelutyössä. Kerromme hankkeen edistymisestä sekä vastuullisuustyöstämme juuri julkaisemassamme Fennovoiman vuosi 2019 -raportissa.

Osana kehitystoimenpiteitä Fennovoiman organisaatiota on muutettu ja vastuita selkeytetty etenkin teknisten ja kaupallisten toimintojen välillä. Uutta on myös lähestymistapa, jossa niin suunnitteluratkaisuita kuin koko hanketta tarkastellaan vaiheittain ja yli koko laitoksen elinkaaren.

Fennovoiman vt. toimitusjohtaja Timo Okkonen luonnehtii vuotta 2019 tuloksekkaaksi. ”Vuoden aikana löysimme ratkaisut keskeisiin laitostason turvallisuuteen liittyviin suunnittelukysymyksiin yhdessä laitostoimittajan kanssa. Pystyimme tämän työn pohjalta toteamaan, että laitoksemme suunnittelupiirteet mahdollistavat erittäin korkean turvallisuustason saavuttamisen. Vuoden lopussa lähetimme laitoksen turvallisuusselosteen ensimmäisen toimituserän STUKille, mikä merkitsi teknisen luvitusvaiheen alkua”, Okkonen kertoo.

Vuoden loppuun mennessä Fennovoima katselmoi myös suurimman osan laitoksen järjestelmistä sekä aloitti rakennusten tilasuunnittelun arvioinnin. Edelleen hankkeessa aloitettiin valmistautuminen tuleviin rakentamis- ja käyttövaiheisiin.

”Olemme nyt saavuttaneet aiempaa ennakoivamman johtamismallin, jossa pystymme näkemään projektimme ja toimintamme vaatimat seuraavat askeleet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että emme enää reagoi vain ongelmiin, vaan ohjaamme ison kuvan kautta.”

Fennovoiman strategiaa ja Hanhikivi 1 -hankkeen etenemistä kuvataan juuri julkaistussa Fennovoiman vuosi 2019 -raportissa. Raportti tarjoaa tilannekuvan niin laitoksen suunnittelun ja turvallisuuden arvioinnista kuin vastuullisuustyöstä. Lisäksi lukuisat Fennovoiman asiantuntijat kertovat raportissa näkemyksensä kehitystoimenpiteiden tuloksista, oman vastuualueensa seuraavista askelista ja hankkeen tulevaisuudennäkymistä.

Raportti on saatavilla nettisivuillamme www.fennovoima.fi ja voit ladata raportin pdf-tiedostona täältä

Antoisia lukuhetkiä!

 

Lisätiedot