Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen pääkomponenttien valmistus alkanut

Hanhikivi 1 -voimalaitoksen pääkomponenttien valmistus on alkanut tänään. Generaattorin roottorin takeen valmistus on aloitettu Japan Steel Worksin tehtaalla Japanissa.

Roottorin valmistus kestää noin yhdeksän kuukautta, minkä jälkeen se toimitetaan koneistettavaksi GE Steam Powerin Belfortin tehtaalle Ranskaan. Generaattorin roottorin pituus on 14 metriä, halkaisija kaksi metriä. Painoa komponentilla on 240 tonnia.  Fennovoima tulee valvomaan töiden etenemistä tarkastusohjelman mukaisesti.

”Generaattori on yksi koko laitoksen tärkeimmistä osista, sillä se tuottaa sähköä muuttamalla turbiinin liike-energian sähköenergiaksi. Generaattorin roottori on puolestaan se osa, joka siirtää mekaanisen energian generaattorille”, sanoo Tiina Partanen, Fennovoiman turbiinisaarekkeen johtaja.

GE Steam Power toimittaa turbiini-generaattoriyksikön, joka perustuu modulaariseen Arabelle-teknologiaan. Hanhikivi 1 -hankkeen laitostoimittaja RAOS Project Oy ja GE Steam Power allekirjoittivat sopimuksen turbiini-generaattoriyksikön laitetoimituksesta vuonna 2016. Höyryturbiinien sekä generaattorin valmistus ja kokoonpano tapahtuu pääosin Ranskassa.

Generaattori ei ole ydinteknisesti turvaluokiteltu komponentti. Näin ollen sen valmistus voidaan aloittaa ydinvoimalaitoksen luvitusvaiheessa.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen muiden pääkomponenttien suunnittelu- ja luvitustyö on käynnissä. Säteilyturvakeskus (STUK) on hyväksynyt reaktoripainesäiliön takeiden valmistuksen rakennesuunnitelman ensimmäisen erän. Rakennesuunnitelma sisältää tarvittavat tiedot reaktoripainesäiliön takeista ja niiden laadunvarmistuksesta.