Kristiinankaupunki mukaan Fennovoiman ympäristöarviointiin

YVA-ohjelmassa mukana Kristiinankaupunki, Pyhäjoki, Ruotsinpyhtää ja Simo

Energiayhtiö Fennovoima aloittaa uutta ydinvoimalaa koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin myös Norrskogenin alueella Kristiinankaupungissa. Ympäristöarviointi on aiemmin tänä syksynä päätetty aloittaa Pyhäjoella, Ruotsinpyhtäällä ja Simossa.

Kesällä 2007 aloitetut uuden ydinvoimalan laitospaikkavaihtoehtojen selvitykset ovat nyt edenneet vaiheeseen, jossa Fennovoima aloittaa lain edellyttämän ympäristövaikutusten arvioinnin neljällä paikkakunnalla. Fennovoima jättää tammikuussa 2008 yhteysviranomaisena toimivalle työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Ministeriö antaa ohjelmasta lausunnon, jota ennen se kuulee monia yhteisöjä ja viranomaisia. Lisäksi TEM järjestää paikallisia yleisötilaisuuksia. Fennovoima laatii ympäristövaikutuksista selostuksen, jonka se luovuttaa ministeriölle syksyllä 2008.

Fennovoima toimii avoimesti ja läheisessä yhteistyössä YVA-paikkakuntien kanssa. Fennovoima avaa alkuvuodesta jokaisella paikkakunnalla toimiston, järjestää keskustelutilaisuuksia sekä jakaa alueiden kotitalouksille tietoa ydinvoimasta ja YVA-menettelystä.

Useita reaktorivaihtoehtoja selvitetään

Fennovoima tekee ydinvoimalan laitosvalintansa laajasta joukosta erikokoisia, turvallisuudeltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan parhaimpia kevytvesireaktoreita.

Fennovoiman tähänastisissa selvityksissä on käynyt ilmi, että yhden, teholtaan suuren reaktorin ohella on vahvat perusteet tarkastella myös pienempiä reaktoreita. Pienempien reaktorien rakentaminen parina on turvallisuuden, tekniikan, talouden ja hanketoteutuksen kannalta varteenotettava vaihtoehto yhdelle isolle reaktorille.

Nyt alkavassa ympäristöarvioinnissa tarkastellaan ydinvoimalaa, jonka tuottaa sähköä 1 500 – 2 500 MW teholla. Voimalassa voi olla yksi reaktori, jolloin sen teho olisi 1 500 – 1 800 MW, tai kaksi reaktoria, kumpikin sähköteholtaan 1 000 – 1 250 MW.


Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Pasi Natri, 020 757 9204 tai 040 511 7796


Fennovoima rakentaa Suomeen uutta ydinvoimaa, jolla turvataan suomalaisten
sähkön saantia, vähennetään riippuvuutta sähkön tuonnista, torjutaan
ilmastonmuutosta ja lisätään kilpailua sähkömarkkinoilla.