Pyhäjoki kannattaa Fennovoimaa alueelleen

Pyhäjoen kunta tukee Fennovoiman ydinvoimalan sijoittamista alueelleen. Kunnanvaltuusto käsitteli Fennovoiman ydinvoimalaitoshakemusta 9. kesäkuuta 2009 pitämässään kokouksessa. Valtuutetuista 16 äänesti hankkeen puolesta ja 5 vastaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huhtikuussa Pyhäjoen kunnalta lausuntoa Fennovoiman periaatepäätöshakemuksesta. Lausunto on Fennovoiman hankkeen kannalta ratkaiseva, sillä kunnan myönteinen suhtautuminen on ehto hankkeen toteutumiselle Pyhäjoella.

Pyhäjoen kunta toteaa lausunnossaan, että Fennovoimalla olisi myönteisiä vaikutuksia erityisesti alueen talouteen ja väestörakenteeseen. Kiinteistöverotulot Pyhäjoelle laitosyksiköistä riippuen olisivat 3,8–5,0 miljoonaa euroa vuodessa. Kunnallisverotulot koko talousalueelle olisivat noin 2,0 miljoonaa euroa vuodessa.

Voimalan valmistuttua Pyhäjoelle jäisi 400–500 pysyvää työpaikkaa, jolloin talousalueen väestöpohja vahvistuisi 700–900:lla keskimääräistä koulutetummalla ja nuoremmalla asukkaalla. Ydinvoimalan työpaikat loisivat mahdollisuuden myös kunnasta pois muuttaneiden nuorten paluumuutolle.

Ydinvoimalaitosalue sijoittuu osittain Raahen kaupungin alueelle. Raahella on vahvana teollisuuspaikkakuntana valmius ydinvoimalahankkeen edellyttämän yksityisen ja julkisen palvelutuotannon kehittämiselle. Raahen kaupunginhallitus totesi 18.5. antamassaan Fennovoimalle myönteisessä lausunnossa ydinvoimalaitoksen tukevan koko seutukunnan elinkeinoelämän kehittämistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja Fennovoiman hakemuksesta noin 80:ltä eri viranomaiselta ja muulta yhteisöltä. Lausuntoaika päättyy 15. kesäkuuta. Ministeriö kokoaa lausunnot ja tekee esityksen valtioneuvostolle.

Pyhäjoen lisäksi sijoituspaikkavaihtoehtoina Fennovoiman laitokselle ovat Ruotsinpyhtää ja Simo. Ruotsinpyhtää antoi Fennovoimaa tukevan lausunnon 18. toukokuuta. Simon valtuusto käsittelee asiaa ensi maanantaina, 15. kesäkuuta.

Fennovoima valitsee sijoituspaikan valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta. Valtioneuvoston päätöstä ja eduskunnan vahvistusta sille odotetaan vuonna 2010.

Lisätietoja antavat aluepäällikkö Juha Miikkulainen, p. 020 7579 205 ja viestintäassistentti Heli Haikola, p. 020 7579 224.