Ruotsinpyhtää sanoi Fennovoimalle kyllä

Ruotsinpyhtään kunnanvaltuusto puoltaa Fennovoiman ydinvoimalahanketta.

18. toukokuuta 2009 pitämässään kokouksessa 15 valtuutettua äänesti hankkeen puolesta ja 6 vastaan. Fennovoima on tammikuussa 2009 jättämässään periaatepäätöshakemuksessa esittänyt ydinvoimalalle kolmea vaihtoehtoista sijoituspaikkakuntaa, joista yksi on Itä-Uudellamaalla sijaitseva Ruotsinpyhtää. Sijoituskunnan myönteinen lausunto on edellytys hankkeen toteutumiselle.

Ruotsinpyhtään kunta katsoo, että Fennovoiman hanke vaikuttaisi myönteisesti alueen talouteen, työllisyyteen ja väestörakenteen kehitykseen. Fennovoima toisi kiinteistö- ja kunnallisverotuloja Ruotsinpyhtäälle ja tulevalle suur-Loviisalle.

Uusi ydinvoimala vahvistaisi merkittävällä tavalla uuden Loviisan tulopohjaa ja loisi taloudellisia mahdollisuuksia kaupungin palvelujen järjestämiselle tulevaisuudessa, kunta sanoo lausunnossaan. Ruotsinpyhtää, Loviisa, Liljendal ja Pernaja yhdistyvät ensi vuodenvaihteessa suur-Loviisaksi. Nykyisen Loviisan valtuusto antoi myönteisen lausunnon Fennovoiman hankkeesta viime viikolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja Fennovoiman hakemuksesta noin 80:ltä eri viranomaiselta ja muulta yhteisöltä. Lausuntoaika päättyy 15. kesäkuuta. Kahden muun vaihtoehtoisen sijoituspaikkakunnan, Pyhäjoen ja Simon, kunnanvaltuustot antavat lausuntonsa kesäkuussa.

Fennovoiman kaikki laitosvaihtoehdot voidaan rakentaa tuottamaan sähkön lisäksi kaukolämpöä. Paras mahdollisuus siihen on Ruotsinpyhtäällä, joka sijaitsee kohtuuetäisyydellä suuren lämmöntarpeen omaavasta pääkaupunkiseudusta.

Eduskunnan vahvistamaa periaatepäätöstä odotetaan valtioneuvostolta vuonna 2010. Fennovoima päättää ydinvoimalansa sijoituspaikkakunnan ja laitostyypin periaatepäätöksen jälkeen.

Lisätietoja antavat aluepäällikkö Juha Miikkulainen, p. 020 7579 205, ja toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, p. 020 7579 202.