STUK: Fennovoiman hanke voidaan toteuttaa turvallisesti

Säteilyturvakeskus toteaa, että Fennovoimalla on edellytykset rakentaa Suomeen uusi ydinvoimalaitos turvallisesti, ydinenergialain edellyttämällä tavalla.

Säteilyturvakeskus antoi tänään 20.10. alustavan turvallisuusarvionsa Fennovoiman ydinvoimahankkeesta vastauksena työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön Fennovoiman tammikuussa 2009 jättämästä periaatepäätöshakemuksesta. STUKin lausunnossa on arviot muun muassa Fennovoiman vaihtoehtoisista sijoituspaikoista ja laitosvaihtoehdoista sekä yhtiön organisaatiosta.

Fennovoiman tavoitteena on rakentaa sähköteholtaan 1500–2500 megawatin ydinvoimala. Fennovoimalla on kolme vaihtoehtoa sekä sijoituspaikkakunnaksi että voimalaitostyypiksi.
STUK toteaa, että Fennovoiman sijoituspaikkavaihtoehdot, Pyhäjoki, Ruotsinpyhtää ja Simo, soveltuvat ydinvoimalaitoksen sijoituspaikoiksi. Kuhunkin paikkaan liittyy erilaisia etuja ja haittoja, jotka tulee ottaa huomioon laitoksen suunnittelussa. STUK ei aseta paikkoja paremmuusjärjestykseen.

Fennovoiman esittämät laitosvaihtoehdot, Toshiban ABWR sekä Arevan EPR ja Kerena, eivät sellaisenaan täytä kaikkia suomalaisia turvallisuusmääräyksiä, mutta laitokset voidaan muuttaa vaatimusten mukaisiksi. Tarvittavien muutosten laajuus vaihtelee laitosvaihtoehdoittain. STUKin mukaan tarvittavat lisätyöt ja muutokset voidaan tehdä lupamenettelyn myöhemmissä vaiheissa.

Fennovoimalla on STUKin käsityksen mukaan edellytykset luoda hyvän turvallisuuskulttuurin ja korkeatasoisen laadunhallinnan mukainen johtamisjärjestelmä ydinvoimalan rakentamista ja käyttöä varten.

STUK toteaa, että Fennovoima täyttää myös muut lain mukaiset periaatepäätöksen edellytykset, jotka koskevat muun muassa turva- ja valmiusjärjestelyitä sekä ydinpolttoaine- ja ydinjätehuoltoa.

Säteilyturvakeskuksen lausunnon ja Fennovoiman tiedotustilaisuudessa esitetyn materiaalin löydät Fennovoiman verkkosivuilta osoitteesta www.fennovoima.fi/tiedotteet/ajankohtaista.

Lisätietoja:

Ydintekniikkajohtaja Juhani Hyvärinen, p. 020 757 9208
Viestintäjohtaja Maira Kettunen, p. 020 757 9213