Tutkimus: Fennovoiman sähköstä tasapuolisin hyöty

Fennovoima, Fortum ja TVO ovat hakeneet valtioneuvostolta periaatepäätöstä uuden ydinvoimalan rakentamiseen. Fennovoiman osakkaat ovat riippuvaisia kalliista pörssisähköstä ja perustivat Fennovoiman saadakseen sähköä omakustannushintaan.

Fennovoiman hankkeen toteutuessa paikalliset sähköyhtiöt ja uudet toimialat Suomessa pääsevät hyötymään kohtuuhintaisesta sähköstä. Nyt julkaistavassa tutkimuksessa ”Ydinvoimainvestointien vaikutukset elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön hintaan” tarkastellaan kaikkien kolmen ydinvoimahankkeen vaikutuksia Suomen kansantalouteen. Tutkimus tuo uutta tietoa muun muassa Fennovoiman yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä eroista kahteen muuhun hakijaan.

Tutkimuksen ovat tehneet Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ja Palkansaajien tutkimuslaitos. Lisäksi tutkimukseen on osallistunut professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta. Tutkimuksen on rahoittanut Fennovoima.

Tutkimuksen mukaan kolmea hakijaa verrattaessa kohtuuhintaisen sähkön hyödyt jakautuvat tasaisimmin, jos seuraavan ydinvoimalan rakentaa Fennovoima. Sen hanke hyödyttäisi kansantaloudellisesti merkittäviä toimialoja, kuten metalliteollisuutta, elintarviketeollisuutta ja kauppaa. Ne eivät ole tähän mennessä päässeet osalliseksi kohtuuhintaisen ydinsähkön omistuksesta. Tutkimuksessa todetaan, että TVO:n hankkeessa korostuisi metsäteollisuuden hyöty muun teollisuuden ja kaupan kustannuksella. Fortumin hankkeessa hyödyn saisi yhtiö.

Tutkimuksesta käy ilmi, että Fennovoima tarjoaa mahdollisuuden edullisempaan sähköön myös kotitalouksille ja pienyrityksille. Suomen paikallisista energiayhtiöistä kaksi kolmasosaa on mukana Fennovoimassa. Nämä 48 sähköyhtiötä ovat valtaosin kuntien omistamia. Paikallisessa omistuksessa olevien yhtiöiden todetaan tutkimuksessa ottavan asiakkaiden edut huomioon jopa kannattavuuden kustannuksella. Omassa omistuksessa oleva, omakustannushintainen ydinsähkö alentaisi vähittäishintoja vähentäessään yhtiöiden riippuvuutta kalliista pörssisähköstä. Tutkimuksen mukaan Fennovoiman sähköyhtiöosakkaiden myymän sähkön hinta voisi laskea Fennovoiman myötä noin kymmenen prosenttia.

Tutkimus on saatavana PTT:n internetsivuilta: www.ptt.fi -> julkaisut -> raportteja 218.

Lisätietoja: Maira Kettunen, viestintäjohtaja, Fennovoima, puh. 020 757 9213.
Lisätietoja tutkimuksesta: Pasi Holm, toimitusjohtaja, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos,
puh. 050 374 7462.