Uusi urakkasopimus allekirjoitettu

Fennovoima on tänään allekirjoittanut mittavan urakkasopimuksen Graniittirakennus Kallio Oy:n kanssa.

Sopimus käsittää laitosalueen, työpaikka-alueen sekä majoituskylän maa- ja tienrakennustyöt. Urakka pitää sisällään myös vesi- ja talousviemäriputkistojen ja sähkökaapeleiden suojaputkien rakentamisen sekä esimerkiksi pysäköintialueiden rakentamisen.

Graniittirakennus Kallio Oy vastaa urakan suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehdyn sopimuksen arvo on noin 8 miljoonaa euroa. Suunnittelutyöt alkavat vielä kesäkuun aikana ja rakennustyöt heinäkuussa. Urakka on kokonaan valmis syyskuuhun 2016 mennessä.

Laitospaikalle johtava yhdystie on jo saanut asfalttipinnoitteen ja on työmaaliikenteen käytössä heinäkuuhun mennessä. Myös aitaurakka etenee: laitosalueelle rakennetaan aitaa yhteensä noin kahdeksan kilometriä.

Tämänhetkiset rakennustyöt valmistelevat aluetta tulevaa voimalaitoksen rakentamista varten. Voimalaa voidaan alkaa rakentaa, kun valtioneuvosto on myöntänyt ydinenergialain mukaisen rakentamisluvan. Ydinvoimalaa rakentaa enimmillään noin 4000 ihmistä.

 

Lisätietoja:
Fennovoiman kehityspäällikkö Karri Huusko, puh. 020 757 9216
Fennovoiman tiedottaja Anna Tainio, puh. 020 757 8416