Uusiutuvat ja ydinvoima torjuvat ilmastonmuutosta

Euroopan komission tänään julkistama ilmasto- ja energiapaketti sekä Suomeen rakennettava lisäydinvoima täydentävät toisiaan. Fennovoima näkee oman ydinvoimahankkeensa olevan tärkeä osa Suomen ilmastovelvoitteiden saavuttamista.

Ihmiskunnan suurin tämän hetkinen uhka on ilmastonmuutos, jonka hillitseminen on seuraavien vuosikymmenten tärkein tehtävä. Ilmaston lämpenemistä voidaan hidastaa vain hiilidioksidipäästöjä vähentämällä. EU:n ilmasto- ja energiapaketti ei valitettavasti riittävästi edistä tätä välttämätöntä päämäärää, koska ehdotetut toimet rajoittuvat vain uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen.

Ilmastonmuutoksesta huolestuneiden tulisi nyt toimia sen puolesta, että EU:n energian tuotannolle asetettavat velvoitteet perustuvat eri tuotantomuotojen hiilidioksidipäästöihin. Ydinvoimaa tulisi päästöttömänä tarkastella päästöllisten ja uusiutuvien rinnalla omana ryhmänään.

Ydinvoima ja uusiutuvat energiamuodot ovat energian voimallisen säästön ohella olennaisia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Komission kapea näkökulma sivuuttaa tämän tosiasian.


Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Pasi Natri, 020 757 9204 tai 040 511 7796


Fennovoima rakentaa Suomeen uutta ydinvoimaa, jolla turvataan suomalaisten sähkön saantia, vähennetään riippuvuutta sähkön tuonnista, torjutaan ilmastonmuutosta ja lisätään kilpailua sähkömarkkinoilla.